Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Centrum Overheid en Recht (CORe) : project R-11109

Titel : H2020 MSCA ITN SAPIENS herindiening (R-11109)
Abstract: Duurzaam aanbesteden betreft de incorporatie van duurzame en sociale overwegingen in aankoopbeslissingen. Dit draagt bij aan de SDG's van de Verenigde Naties. Het project SAPIENS zal wetenschappelijke analyses voeren om duurzaam aanbesteden te bevorderen en overheidsaankopers de instrumenten te bezorgen om duurzaam aan te besteden met respect voor internationale en Europese bepalingen. De strategie onder dit project bestaat erin het potentieel van duurzaam aanbesteden te bevorderen door bij te dragen tot het vormen van een nieuwe generatie van experts die in verschillende disciplines actief zijn (recht, economie, managementwetenschappen) en kennis hebben van de diverse methodologiƫen. Het interdisciplinair doctoraatsonderzoek zal focussen op 15 thema's op basis van drie grote lijnen: 1. van de internationale agenda tot de praktijk (actoren, businessmodellen, nieuwe aanpak van duurzaam aanbesteden) ; 2 aanbesteding om SDG's te bereiken (menselijke aspecten, arbeid, vrouwenrechten, milieugerelateerde bezorgdheden, KMO's) 3 sector-specifieke toepassing van duurzaam aanbesteden (bouw, textiel en catering).
Periode project: 1/03/2021to28/02/2025

Andere projecten van Centrum Overheid en Recht (CORe) :

Details van Centrum Overheid en Recht (CORe) :