Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Centrum Overheid en Recht (CORe) : project R-11642

Titel : Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing 2021-2025 (R-11642)
Abstract: SBV is een consortium van onderzoekers bij Vlaamse academische instellingen. Het steunpunt heeft als missie om op een flexibele en interactieve manier wetenschappelijk onderzoek te voeren ter ondersteuning van de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie, conform de verwachtingen van de opdrachtgever en de jaarlijkse beleidsprioriteiten, binnen het kader van het voorgestelde meerjarenplan. Het steunpunt stelt zich als doel om, vanuit de structurele financiering, systematisch de beleids- en beheerscyclus wetenschappelijk te onderbouwen. De hoofdopdracht is het uitvoeren van onderzoeksopdrachten die gericht zijn op voor het beleid relevante problemen. Het steunpunt verricht onderzoek naar een goed onderbouwd HR beleid en naar lokale autonomie en lokale verantwoordelijkheid. Om deze opdracht uit te voeren brengt het steunpunt een kritische massa van multidisciplinaire expertise samen op het vlak van de bestuurskunde, alsook op het vlak van verwante disciplines en onderzoeksvelden zoals politieke wetenschappen, financiƫn, regelgeving, gedragswetenschappen, en personeelsbeleid.
Periode project: 1/01/2021to31/12/2025

Andere projecten van Centrum Overheid en Recht (CORe) :

Details van Centrum Overheid en Recht (CORe) :