Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Centrum voor Statistiek (CENSTAT) : project R-11859

Titel : Balanceren van socio-economische en publieke gezondheidsimpact van Covid-19 voor een duurzame controle en mitigatie (SOPHIA) (R-11859)
Abstract: Gezien de onzekerheid over het verdere verloop van de COVID-19 pandemie, moeten beleidsmakers dringend de directe gezondheidsimpact van het virus afwegen tov de psychologische en socio-economische impact van de maatregelen om ons gezondheidssysteem te vrijwaren. Net zoals de verspreiding van het virus zijn deze effecten ruimtelijk heterogeen en schaalafhankelijk. Daarom is het noodzakelijk om de psychologische en socioeconomische impact op verschillende ruimtelijke schalen te bestuderen. Om de ruimtelijke heterogeniteit van deze effecten beter te begrijpen, is de omgekeerde vraag even belangrijk: hoe beïnvloedt de socio-economische toestand van een regio de verspreiding van het virus en de impact van de maatregelen? Dit vereist data over suïcides, gebruik van psychofarmaca, ziekteverzuim door psychologisch lijden, burnouts,… Aangezien de analyse hiervan door de verantwoordelijke overheidsinstanties minstens een jaar achterloopt, zullen we ruwe data verzamelen en (geostatistische) analyses uitvoeren in relatie met de spatio-temporele variatie in de maatregelen, om zo verdere mitigatiestrategieën te ondersteunen. We zullen beschikbare socio-economische data gebruiken met een hoge ruimtelijke resolutie om relaties af te leiden met plaatsafhankelijke parameters in het ruimtelijk COVID-19 model, de lokale verspreiding van het virus en de psychologische en socioeconomische respons op de maatregelen. Op de kleinste ruimtelijke schaal gebruiken we hiervoor geostatistische methodes.
Periode project: 1/11/2020to31/10/2021

Andere projecten van Centrum voor Statistiek (CENSTAT) :

Details van Centrum voor Statistiek (CENSTAT) :