Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Centrum Overheid en Recht (CORe) : project R-11870

Titel : CESGO! (R-11870)
Abstract: Het CESGO!-project staat voor "CESCO's GO!" en heeft als doel het speelveld voor CESCO's (Circular Economy Service COmpanies) voor te bereiden. Waar er vandaag heel wat ESCO's (Energy Service COmpanies) bestaan, zijn er slechts een beperkt aantal CESCO's. Veelal betreffen het pilootprojecten, waarbij de doorgroei van 'Innovators' naar 'Early Adaptors' ontbreekt. Het is bijgevolg maatschappelijk waardevol om business modellen voor CESCOprojecten te ontwikkelen aangezien deze inzetten op het sluiten van kringlopen van materialen. Dit project focust daarom op het effenen van het speelveld voor CESCO's. Hiervoor worden 3 luiken onderzocht: - Economisch: In welke marktsegmenten kan een CESCO circulaire concepten economisch competitief inzetten? - Juridisch: Hoe kan een CESCO producten 'as-a-service' aanbieden? - Technisch: Resulteren de beoogde producten van een CESCO in een lagere milieu-impact én zijn ze compatibel met elkaar? Deze informatie wordt vervolgens gedissemineerd. Enerzijds aan fabrikanten, aannemers, bouwheren,… om CESCO's te lanceren. Anderzijds aan overheidsinstanties om te duiden waar ondersteuning nodig is voor de verdere marktuitrol.
Periode project: 9/11/2020to31/12/2022

Andere projecten van Centrum Overheid en Recht (CORe) :

Details van Centrum Overheid en Recht (CORe) :