Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Centrum Overheid en Recht (CORe) : project R-12207

Titel : Schoolgebouwen in beweging (R-12207)
Abstract: De manier waarop tijdelijke klassen nu voorzien worden is een dure en weinig duurzame oplossing, hier willen wij een alternatief voor uitwerken. Hiervoor focussen we op de 3 belangrijkste domeinen waar we momenteel barrières identificeren: • Didactische visie van de toekomst De visie over hoe de didactiek er binnen een school uit moet zien is al meerdere keren gewijzigd, telkens gedreven vanuit maatschappelijke veranderingen. We zien vandaag een verhoogde interesse in brede scholen waar grotere klassen de norm zijn. Bouwkundig zijn deze gebouwen niet te vergelijken met de eerder klassieke school van een gang met klassen. • Techno-economisch Door eenzelfde kwaliteit na te streven als een nieuwbouw zal de investeringswaarde per definitie hoger liggen dan de gekende containerklassen. De oplossing zit echter in de hogere restwaarde van de modules waarbij ze zonder aanpassingen gebruikt kunnen worden in een andere tijdelijke school of geïncorporeerd kunnen worden in een nieuwbouwschool. • Juridisch Het is niet evident om dergelijke innovatieve projecten te organiseren tussen een publieke en een private partij gezien de vigerende wetgeving op de overheidsopdrachten.
Periode project: 14/12/2020to31/12/2022

Andere projecten van Centrum Overheid en Recht (CORe) :

Details van Centrum Overheid en Recht (CORe) :