Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Centrum Overheid en Recht (CORe) : project R-11634

Titel : Redactie van hoofdstuk 6 "Alternatieve geschillenregelingen" van het themaboek Justitie - Armoede (R-11634)
Abstract: Het onderzoek heeft betrekking op de toegang tot alternatieve conflictoplossing voor personen in armoede. De verschillende methodes van alternatieve conflictoplossing en hun toegankelijkheid voor mensen in armoede worden beschreven. Er wordt nagegaan wat de beste aanpak is om mensen in armoede naar het meest geschikte traject voor de oplossing van hun geschil te leiden.
Periode project: 15/02/2021to31/12/2021

Andere projecten van Centrum Overheid en Recht (CORe) :

Details van Centrum Overheid en Recht (CORe) :