Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Centrum Overheid en Recht (CORe) : project R-11524

Titel : De impact van wetswijzigingen op rapportering en governance (R-11524)
Abstract: Dit doctoraat is gebaseerd op de centrale onderzoeksvraag "Welke impact heeft de insolventiewetgeving op het ondernemerschap en in welke mate kan deze het hele ondernemende ecosysteem beïnvloeden". Met deze vraag willen we nagaan in hoeverre een wijziging in de insolventiewetgeving het hele ecosysteem kan verstoren, met als gevolg dat er mogelijke onverwachte en ongewenste uitkomsten gecreëerd worden, ook voor het ondernemerschap zelf. Voorgaande studies keken voornamelijk naar het (rechtstreekse) effect van een insolventiewetgeving op ondernemerschap, en hielden met andere woorden geen rekening met welke effecten deze insolventiewetgeving ook kan hebben op andere belanghebbenden. Aangezien ondernemerschap beïnvloed wordt door meer dan de ondernemer zelf, is het van belang dat alle aspecten en belanghebbenden, die ondernemerschap mogelijk maken, in rekening worden gebracht. In dit doctoraat zullen we deze gap trachten te dichten door rekening te houden met het volledige ondernemende ecosysteem, bij het beoordelen van de effectiviteit van een insolventiewet op het vlak van ondernemerschap.
Periode project: 1/09/2020to31/08/2024

Andere projecten van Centrum Overheid en Recht (CORe) :

Details van Centrum Overheid en Recht (CORe) :