Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Centrum Overheid en Recht (CORe) : project R-11682

Titel : Schadelijke belastingpraktijken in de EU: definitie, identificatie, kwantificering en aanbevelingen (R-11682)
Abstract: Studie inzake: Modellen en identificatie van schadelijke belastingpraktijken. De auteurs beschrijven een aantal belastingpraktijken die de goede werking van de Europese interne markt kunnen schaden: (i) fiscale rulings; (ii) lage vennootschapsbelastingtarieven; (iii) brievenbusmaatschappijen; (iv) octrooiboxregelingen; (v) regelingen voor notionele interestaftrek; (vi) regelingen voor deelnemingsvrijstelling; (vii) regelingen voor vrije zones. Dit zijn enkele van de eenzijdig door de Lid-Staten toegepaste belastingregelingen die van oudsher worden gebruikt om kapitaal aan te trekken. Het is de bedoeling modellen te beschrijven die niet specifiek aan één jurisdictie gebonden zijn, ten einde een rapport op te stellen dat zo goed mogelijk aan de specifieke situatie van vrijwel elke Lidstaat kan worden aangepast. Ervaring van bepaalde lidstaten kan de beschrijving van die modellen verrijken.
Periode project: 8/03/2021to31/03/2021

Andere projecten van Centrum Overheid en Recht (CORe) :

Details van Centrum Overheid en Recht (CORe) :