Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Centrum voor Statistiek (CENSTAT) : project R-11834

Titel : Multi-model inferentie voor benchmark dosis (R-11834)
Abstract: Volgens EFSA's Scientific Committee is de benchmark dosis (BMD) methode een meer geavanceerde methode dan de NOAEL methode voor het bepalen van een referentie punt (RP). Multi-model inferentie, waarbij uitgemiddeld wordt over verschillende dosis-respons modellen, wordt ook aanbevolen om een betrouwbaarheids- of credibiliteitsinterval voor de BMD te bepalen. Het wordt ook aanbevolen dit interval te rapporteren en niet enkel de BMD waarde. De ondergrens van het interval (BMDL) wordt gebruikt om een RP af te leiden, en de bovengrens (BMDU) om de ratio BMDU/BMDL te bepalen. Deze ratio geeft informatie over de nauwkeurigheid van de BMD schatting. In dit project wordt the familie van kandidaat dosis-respons modellen uitgebreid, alsook de familie van verdelingen voor continue variabelen. Het uitmiddelen over de dosis-respons modellen wordt geïmplementeerd in het Bayesiaanse statistisch paradigma, dat toelaat om bijkomende informatie via de prior verdelingen te gebruiken.
Periode project: 20/04/2021to19/04/2022

Andere projecten van Centrum voor Statistiek (CENSTAT) :

Details van Centrum voor Statistiek (CENSTAT) :