Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Centrum Overheid en Recht (CORe) : project R-12100

Titel : Deelname aan onderzoeksprogramma UEFA 2021 (R-12100)
Abstract: De Belgische 'Preventieve Antiwitwaswet', die recentelijk werd geamendeerd ter gelegenheid van de omzetting van de Vijfde Europese Antiwitwasrichtlijn is erg relevant vanuit het voetbaloogpunt, nu de Belgische wetgever heeft besloten om de Belgische professionele voetbalsector te onderwerpen aan de verplichtingen die in deze wet vervat liggen in navolging van een fraude en witwasschandaal in het Belgische voetbal. Met dit onderzoeksproject wordt beoogd om dit vernieuwde Belgische regelgevende kader voor het professioneel voetbal aan een eerste onderzoek te onderwerpen.
Periode project: 1/09/2021to31/03/2022

Andere projecten van Centrum Overheid en Recht (CORe) :

Details van Centrum Overheid en Recht (CORe) :