Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Centrum Overheid en Recht (CORe) : project R-11812

Titel : Naar een brede sociale woonorganisatie in de Provincie Antwerpen (R-11812)
Abstract: Het Vlaams Regeerakkoord van de regering Jambon I (2019-2024) formuleert de ambitie om tegen 1 januari 2023 de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM 's) en sociale verhuurkantoren (SVK 's) samen te voegen in één woonactor met maar één speler per gemeente. Vertrekkende vanuit deze ambitie, is het opzet van deze studie tweeledig. Enerzijds beoogt dit onderzoek handvaten aan te reiken om de verdere samenwerking en integratie te faciliteren in de Provincie Antwerpen. Anderzijds onderzoekt deze kortlopende studie de mogelijkheden tot het opzetten van doordachte werkingsgebieden.
Periode project: 1/04/2021to31/12/2021

Andere projecten van Centrum Overheid en Recht (CORe) :

Details van Centrum Overheid en Recht (CORe) :