Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Centrum Overheid en Recht (CORe) : project R-11925

Titel : 'Street Law' in een OGO/PGO-context (R-11925)
Abstract: Dit IOP-project beoogt een Street Law Clinic in te richten als keuze-opleidingsonderdeel in de masteropleiding Rechten aan de UHasselt. In de loop van dit OPO zullen masterstudenten Rechten juridisch onderwijs geven aan scholieren in het secundair onderwijs met gebruik van de OGO/PGO-onderwijsmethode die de Hasseltse rechtenopleiding typeert. De studenten zullen hiertoe onderwijskundige vorming krijgen, juridische onderzoeksactiviteiten verrichten en de vertaalslag maken van de juridische onderzoeksresultaten naar een concrete lesactiviteit die passend is het voor het niveau van de leerlingen in het secundair onderwijs. Het doel van dit project is om enerzijds bij te dragen aan de multidisciplinaire vorming van de eigen studenten en anderzijds om maatschappelijke meerwaarde te creƫren door de juridische geletterdheid van de leerlingen te verhogen, in samenwerking met middelbare scholen als partners. Tot slot wordt op die manier bijgedragen aan de bekendheid van de Hasseltse rechtenopleiding, het OGO/PGO-onderwijsconcept, en de civic missie van de UHasselt. Om te waarborgen dat de rechtenopleiding van de UHasselt een voortrekkersrol blijft spelen op onderwijsdidactisch vlak, is het van groot belang dat onze opleiding hierin een pioniersrol kan spelen.
Periode project: 1/09/2021to31/08/2023

Andere projecten van Centrum Overheid en Recht (CORe) :

Details van Centrum Overheid en Recht (CORe) :