Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ArcK (ArcK) : project R-6566

Titel : Overeenkomst voor Dienstverlening tussen Universiteit Hasselt en Gemeente Maasmechelen ikv herbestemming van kerken en religieus erfgoed. (R-6566)
Abstract: De groep herbestemming & erfgoed werkt rond kerkelijk en industrieel (onroerend) erfgoed en hanteert een interdisciplinaire aanpak: sociale, culturele, economische, ecologische en juridische aspecten - dus materiële én immateriële aspecten - van de gebouwde omgeving worden in elk onderzoeksproces betrokken. Vanuit een bouwhistorische, (beperkte) bouwfysische en stedenbouwkundig-maatschappelijke analyse zoekt de groep, via een intense samenwerking met de diverse betrokken partijen, naar nieuwe en duurzame programma's. Het ontwerpen, als synthetiserende methodiek bij uitstek, wordt daarbij actief ingezet. Rond het kerkelijk bouwkundig erfgoed heeft de groep een bijzondere expertise opgebouwd.
Periode project: 6/10/2015to30/06/2016

Andere projecten van ArcK (ArcK) :

Details van ArcK (ArcK) :