Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Instituut voor Mobiliteit (IMOB) : project R-6046

Titel : Overheidsopdracht (bestek MDN/33): Analyse en evaluatie van wegsignalisatie. (R-6046)
Abstract: Deze opdracht betreft een raamovereenkomst waarbij de voorgestelde horizontale en verticale signalisatie op en langs de weg geanalyseerd wordt via signalisatieschema's of -plannen. Het doel is om uiteindelijk de weggebruiker steeds op een zo duidelijk en verkeersveilig mogelijke manier te kunnen informeren. Meer specifiek gaat het om de analyse en evaluatie van een typeschema werfsignalisatie en/of de analyse en evaluatie van signalisatieplannen voor specifieke locatiegebonden projecten in Vlaanderen (bijvoorbeeld wegenwerken en calamiteitenroutes).
Periode project: 18/02/2015to17/05/2019

Andere projecten van Instituut voor Mobiliteit (IMOB) :

Details van Instituut voor Mobiliteit (IMOB) :