Logo UHasselt

menu

UHasselt


Wedstrijdreglement

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WEDSTRIJDREGLEMENT


Win elke dag tickets voor PUKKELPOP 2012 op 16, 17 & 18 augustus

 1. Concept
  De wedstrijd wordt online georganiseerd door de Universiteit Hasselt. De wedstrijd staat uitsluitend  open voor personeelsleden van de Universiteit Hasselt. Op het einde van de wedstrijd worden in totaal 90 tickets voor Pukkelpop toegekend aan personeelsleden die zich hebben aangemeld via www.uhasselt.be/pukkelpop-personeelswedstrijd. De deelnemers maken zo kans op de prijs zoals beschreven in punt 3.

 2. Looptijd en timing
  Deze wedstrijd loopt van maandag 2 juli tot en met dinsdag 31 juli. De wedstrijd staat open voor alle personeelsleden, doctoraatsbursalen, IWT-bursalen en FWO-bursalen van de UHasselt.

Na afloop van de wedstrijd worden de winnaars vanaf maandag 6 augustus persoonlijk op de hoogte gebracht per e-mail en op www.uhasselt.be/pukkelpop bekendgemaakt.

 1. Prijzenpot
  De prijzenpot bestaat uit 90 tickets als volgt gespreid over het hele festival:
  15 duo-tickets op donderdag 16 augustus,
  15 duo-tickets op vrijdag 17 augustus,
  15 duo-tickets op zaterdag 18 augustus.

De prijs is persoonlijk en de winnaars kunnen hun prijs niet doorgeven aan derden. De naam van de winnaar wordt op het ticket vermeld. De toegekende prijzen zijn niet omzetbaar in geld of in andere goederen of diensten en zijn ook niet cumuleerbaar.

 1. Deelname aan de wedstrijd
  Elke deelnemer die kans wil maken op deze prijs zoals beschreven in punt 3, dient zich aan te melden via www.uhasselt.be/pukkelpop-personeelswedstrijd en dit tussen maandag 2 juli en dinsdag 31 juli 2012. Op het einde van de wedstrijd worden tussen de inzendingen per festivaldag 15 winnaars uitgeloot. Elke winnaar ontvangt een duoticket voor één van de betrokken festivaldagen.
  Deelname aan de wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van dit reglement. Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden op soevereine wijze beslecht door de organisatoren. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog houdt de Universiteit Hasselt zicht uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer zonder meer van deelname aan wedstrijd uit te sluiten.

De Universiteit Hasselt behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De Universiteit Hasselt kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

 1. Uitloten van de winnaars
  Winnaars worden ad random uitgeloot. Eenzelfde deelnemer kan maar 1 x winnen gedurende de wedstrijd. De wedstrijd wordt afgesloten op 31 juli om middernacht. Laattijdige deelnames worden niet ontvankelijk verklaard en komen bijgevolg niet in aanmerking voor de toekenning van de prijs.

 2. Bekendmaking
  De winnaars worden vanaf maandag 6 augustus per e-mail op de hoogte gebracht. De betrokken toegangstickets worden eveneens per e-mail gestuurd. De Universiteit Hasselt kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het eventueel in gebreke blijven van de partner m.b.t. de overhandiging van de prijzen of m.b.t. defecten en tekortkomingen aan de prijzen. De Universiteit Hasselt zal niet verplicht zijn, indien de  partner in gebreke blijft, om een andere prijs te verstrekken.

 3. Privacy
  De gegevens van de deelnemers die zich aanmelden worden opgenomen in het bestand van de Universiteit Hasselt voor de duur van de wedstrijd. De deelnemers hebben te allen tijde het recht van toegang tot deze gegevens, verbetering of schrapping.