menu

Toekomstige studenten


Toekomstige studenten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

MOBILITEITSWETENSCHAPPEN

Doel

Professionele bachelors kunnen via een schakelprogramma instromen in de masteropleiding mobiliteitswetenschappen.
Doel van een schakelprogramma is de professionele bachelor op het instapniveau van de masteropleiding te brengen.

 

Credits

Wanneer je slaagt voor een opleidingsonderdeel van het schakelprogramma ontvang je een credit. Om toegelaten te worden tot de masteropleiding dien je de doelstellingen van het programma in voldoende mate bereikt te hebben. Je krijgt echter geen diploma of getuigschrift.

 

Vereiste begincompetenties en toelatingsvoorwaarden

Vereiste begincompetenties en toelatingsvoorwaarden >>

 

Omvang

Het schakelprogramma voor de master in de mobiliteitswetenschappen omvat ongeveer 57 studiepunten (of minstens één jaar voltijdse studie). Vrijstellingen zijn mogelijk op basis van reeds behaalde credits. In de praktijk hebben studenten ongeveer 1,5 jaar nodig om het schakelprogramma af te ronden. De studenten volgen samen met de andere studenten les zowel in het 1ste, 2de als 3de bachelorjaar. Dit maakt dat je soms overlappingen hebt in de roosters en anderzijds onderwijs volgt in zowel trimestersysteem (eerste jaar) als in het semestersysteem. Voor sommige opleidingsonderdelen dien je bovendien de volgtijdelijkheid te respecteren: dit betekent dat je maar Verkeerskundig onderzoek 2 kunt volgen nadat je een credit hebt behaald voor Verkeerskundig onderzoek 1. Mits gunstige studievoortgang kun je in het tweede jaar van je schakelprogramma reeds combineren met opleidingsonderdelen van het masterprogramma

 

Programma

Programma >>

Op basis van je reeds behaalde diploma is het mogelijk dat je in aanmerking komt voor vrijstellingen.

 

Vragen?

Gwendoline Somers: 011.26 81 64 of gwendoline.somers@uhasselt.be