Logo UHasselt

menu

UHasselt


verzamelen van adresgegevens bij de middelbare scholen

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

AANLEVEREN ADRESGEGEVENS VOOR INFORMATIE STUDIEAANBOD

De Universiteit Hasselt wil directie, leerkrachten en laatstejaars van uw school objectief informeren over het ruime studieaanbod van UHasselt.

Daarom verzoeken wij u om het onderstaande Excel-bestand te downloaden en hierin de gegevens in te vullen van de huidige vijfdejaars van uw school (naam, adres, studierichting en eventueel ook e-mail adres). Dit van:

- alle richtingen ASO en KSO
- de TSO- studiegebieden handel, chemie, industriële wetenschappen, techniek-wetenschappen, lichamelijke opvoeding en
(top-)sport

Het ingevulde Excel-bestand kan u nadien mailen naar marieke.huysmans@uhasselt.be en dit graag vóór 10 juli 2020.

Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om in het schooljaar 2020-2021 aan de laatstejaars informatie te bezorgen over het onderwijsaanbod, de curricula van de opleidingen, de toelatingsvoorwaarden en de doorstroommogelijkheden van UHasselt.

Deze gegevens worden opgeslagen en verwerkt in onze database in overeenstemming met de vernieuwde privacywetgeving. Men kan zich steeds laten uitschrijven en onze algemene voorwaarden raadplegen.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Formulier (xls)