Logo UHasselt

menu

Startconferentie GBO


Startconferentie GBO

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WELKOM

Op vrijdag 21 april is het zo ver. Op de campus Diepenbeek van Universiteit Hasselt gaan we samen aan de slag om concrete stappen te maken op het gebied van Grenzeloos Biobased Onderwijs. U kunt rekenen op inspirerende sprekers, constructieve gesprekken en tastbare resultaten!

Kansen verzilveren

De biobased economy biedt kansen voor economische groei en nieuwe werkgelegenheid in de Vlaams-Nederlandse grensregio. Om die kansen te verzilveren zijn steeds meer goed geschoolde mensen nodig. Binnen het project 'Grenzeloos Biobased Onderwijs' werken daarom 14 partners aan de ontwikkeling van vraaggerichte onderwijsprogramma’s op secundair, hoger én universitair niveau. Ook investeren zij in betere trainings- en researchfaciliteiten voor onderwijs en bedrijfsleven.

Roadmaps als vertrekpunt

'Vraaggestuurd' is het vertrekpunt van Grenzeloos Biobased Onderwijs. Maar hoe ziet die marktvraag er uit? Nu en over 10-15 jaar? En welke competenties heeft de biobased professional van morgen nodig? Vanuit roadmaps voor de kansrijke sectoren Land- en tuinbouw, Non-food, Chemie en biotechnologie, (Clean)technologie en Materialen willen we een start maken met het beantwoorden van die vragen.

Meld u aan!

Daarom nodigen we u, als stakeholder uit bedrijfsleven, onderwijs of overheid van harte uit om deel te nemen aan onze startconferentie. Namens alle partners van Grenzeloos Biobased Onderwijs graag tot ziens op 21 april!

 • Gemeente Dordrecht/ Regionaal programma Arbeidsmarktbeleid Drechtsteden (Zuid-Holland)
 • VZW Instituut van het Heilig Graf (Vlaanderen)
 • Hogeschool Inholland (Zuid-Holland)
 • Stichting Avans (West-Brabant)
 • Universiteit Hasselt (Vlaanderen)
 • Bio Base Europe Training Center (Zeeland)
 • ROC West-Brabant (West Brabant)
 • HoGent (Vlaanderen)
 • VITO NV (Vlaanderen)
 • Strategische Projectenorganisatie Kempen (Vlaanderen)
 • Thomas More Kempen (Vlaanderen)
 • Stichting Biobased Delta (Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant) 
 • HZ University of Applied Science (Zeeland)
 • St. ROC Zuid-Holland Zuid, Da Vinci College (Zuid-Holland)