Logo UHasselt

menu

Studiedagen faculteit Rechten


Studiedagen faculteit Rechten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

STUDIENAMIDDAG HET BESTUURSDECREET

Toelichting

Het Vlaams bestuursdecreet bevat een aantal belangrijke nieuwigheden met als vertrekpunt een herdachte visie op de Vlaamse overheid en lokale overheden: radicaal digitaal, transparant en burgers als klanten. Naast de integratie van diverse Vlaamse bestuurlijke decreten (openbaarheidsdecreet, klachtendecreet, kaderdecreet bestuurlijk beleid, MEP-decreet…) bracht dit decreet enkele belangrijke veranderingen en innovaties met zich mee.
De focus van de studienamiddag ligt op die concrete veranderingen die het bestuursdecreet aanbrengt aan de bestaande regelgeving. De sprekers beogen, elk vanuit hun verschillende achtergrond, informatie te verschaffen over het vernieuwde bestuurlijk kader en de verschillende wijzigingen en innovaties.

Inhoud

De studiedag start met een toelichting door dr. Sofie Hennau over aanloop naar en de krachtlijnen van het bestuursdecreet. Vertrekkende vanuit die krachtlijnen zal Dennis Fransen stilstaan bij de vraag in welke mate deze codificatie het pad effent voor een (al dan niet gecodificeerd) Vlaams bestuursrecht.
Gebaseerd op enkele do’s and don’ts, licht Marie DeCock vervolgens de concrete globale impact van het bestuursdecreet op de lokale overheden toe. Eén aspect daarvan betreft de openbaarheid van bestuursdocumenten: het bestuursdecreet wijzigt en vervangt het Openbaarheidsdecreet. Maxime Evrard licht deze wijziging toe.
Na de pauze met koffie en Limburgse vlaai staat alles in het teken van enkele nieuwigheden uit het Vlaams bestuursdecreet. Manuel Dierickx Visschers geeft een uiteenzetting over de mogelijkheden die ontstaan door het nieuwe algemeen kader voor experimentregelgeving en regelluwe zones. Ook heeft het bestuursdecreet aandacht voor bemiddeling en burgerparticipatie, waarrond Prof. dr. Eric Lancksweerdt de belangrijkste vernieuwingen bespreekt. Tot slot geeft Prof. dr. Steven Van Garsse academische en praktische duiding bij het nieuwe toezichtsmechanisme bij buitenlandse investeringen, dat ingevoerd werd om de Vlaamse strategische belangen te bewaren.
Decaan Prof. dr. Johan Ackaert leidt de studiedag in goede banen.

Doelgroep

Advocaten publiek recht, magistraten, administratieve overheden, lokale overheden (gemeente, provincie), Vlaamse ambtenaren, leden GAP, VVSG, academici…

Programma

13.00 uur Ontvangst
13.25 uur Welkom door decaan Prof. dr. Johan Ackaert
13.30 uur Het bestuursdecreet: aanloop en krachtlijnen (dr. Sofie Hennau)
13.45 uur Het bestuursdecreet: een stapje dichter bij een Vlaams (decreet) bestuursrecht? (Dennis Fransen)
14.10 uur Do’s and don’ts voor lokale overheden: de impact van het bestuursdecreet (Marie DeCock)
14.20 uur De openbaarheid van bestuursdocumenten (Maxime Evrard)
14.45 uur Koffiepauze
15.00 uur Experimentregelgeving en regelluwe zones (Manuel Dierickx Visschers)
15.25 uur Het bestuursdecreet, bemiddeling en burgerparticipatie (Prof. dr. Eric Lancksweerdt)
15.50 uur Toezichtsmechanisme voor buitenlandse investeringen (Prof. dr. Steven Van Garsse)
16.15 uur Vragen en discussie
16.30 uur Einde

 

Erkenningen

Orde van Vlaamse Balies
 

Praktische informatie 

Datum & tijdstip: dinsdag 17 december 2019 van 13.00 tot 16.30 uur.
Locatie: Universiteit Hasselt, Campus Hasselt, Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt
Opgelet! Parkeren is meestal betalend in Hasselt.
Gratis parkeren kan in de omgeving van het stedelijk zwembad, maar houd er rekening mee dat deze parkings vaak snel volzet zijn.
Lokaal: Louis Roppe Auditorium
Kostprijs: 165 EUR excl. BTW (incl. boek, digitale documentatie en koffie & Limburgse vlaai) – studenten en personeel UHasselt gratis

KMO-portefeuille

Betaling via de KMO-portefeuille is mogelijk. Meer info vind je hier

 

 

Bijkomende informatie

Universiteit Hasselt
Faculteit Rechten
tel 011 / 26 87 67
faculteitrechten@uhasselt.be

Inschrijven 

Online inschrijven via onderstaande link: