Logo UHasselt

menu

Studiedagen faculteit Rechten


Studiedagen faculteit Rechten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

STUDIENAMIDDAG 1 JAAR ONDERNEMINGSRECHT

Toelichting

Op 1 november 2018 is het begrip ‘koopman’ uit het Belgische rechtsbestel verdwenen en daarmee ook het geheel van regels dat gekend stond als het ‘handelsrecht’. Sinds deze datum, nu reeds één jaar geleden, wordt gesproken over het ‘ondernemingsrecht’ en staat een nieuw begrip, de onderneming, centraal. Deze juridische omwenteling, die overigens gepaard ging met verschillende andere hervormingen van het economisch recht, doet één jaar na haar inwerkingtreding nog verschillende vragen rijzen.
Samen met enkele experten ter zake uit de magistratuur, advocatuur en de academische wereld worden deze vragen gedurende deze studienamiddag diepgaand onder de loep genomen.

Doelgroep

Advocaten, magistraten (i.h.b. rechters in ondernemingszaken), academici, bedrijfsrevisoren, accountants, fiscalisten, curatoren, bedrijfsjuristen, …

Programma

12.30 uur Onthaal met broodjeslunch
13.00 uur Inleiding
De heer THOMAS VAN HOUTTE, Voorzitter ondernemingsrechtbank Antwerpen
13.10 uur Bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank en gewoonterechtelijke regels in het ondernemingsrecht
De heer MICHAEL D'AUBREY, Rechter Ondernemingsrechtbank Antwerpen
13.40 uur De vennootschapsbestuurder als onderneming
De heer ARIE VAN HOE, Advocaat, NautaDutilh
14.10 uur De maatschap ingebed in een nieuw ondernemings-, insolventie- en procesrecht
Prof. dr. JOERI VANANROYE, Hoofddocent ondernemingsrecht & economic analysis of law, KU Leuven en advocaat, Quinz
14.40 uur De nieuwe B2B wet van 4 april 2019, in het bijzonder over onrechtmatige bedingen in ondernemingscontracten
Prof. dr. BÉATRICE PONET, Kamervoorzitter hof van Beroep Antwerpen, gastprofessor Universiteit Antwerpen
15.00 uur Vragenronde
15.10 uur PAUZE
15.40 uur Insolventierecht voor ondernemingen: enkele nieuwigheden in Boek XX WER
De heer STAN BRIJS, Advocaat-Vennoot, NautaDutilh
16.10 uur Het ondernemingsbewijs
Prof. dr. NIELS APPERMONT, Docent economisch recht, UHasselt
16.40 uur De rechters in ondernemingszaken en het vernieuwd ondernemingsrecht. Het statuut gemoderniseerd en hun rol binnen de ondernemingsrechtbank bestendigd.
De heer THOMAS VAN HOUTTE, Voorzitter ondernemingsrechtbank Antwerpen
16.50 uur VRAGENRONDE
17.00 uur EINDE

 

Erkenningen

 • De studiedag is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen (3 uren opleiding).
 • Tussenkomst van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) werd verkregen. Het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding komt enkel tussen in geval van effectieve aanwezigheid van de ingeschreven deelnemer; indien verhinderd kan men zich laten vervangen door een collega.
 • Orde van Vlaamse Balies aangevraagd
 • Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) aangevraagd 
 • Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IEC-IAB) aangevraagd
   

Praktische informatie 

 • Datum & tijdstip: 20 december – 13u00 - 17u00
 • Locatie: Universiteit Hasselt, Campus Hasselt, Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt
  (betaalparking onder het Kolonel Dusartplein) 
 • Lokaal: Louis Roppe auditorium 
 • Kostprijs: €145 excl. BTW (incl. broodjeslunch + koffiepauze met Limburgse vlaai) 

KMO-portefeuille

Betaling via de KMO-portefeuille is mogelijk. Meer info vind je hier

                                                 

 

 

Bijkomende informatie

Universiteit Hasselt
Faculteit Rechten
tel 011 / 26 87 67
faculteitrechten@uhasselt.be

Inschrijven 

Online inschrijven via onderstaande link: