Logo UHasselt

menu

Studiedagen faculteit Rechten


Studiedagen faculteit Rechten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

STUDIEAVOND TRUSTS & TAX

Faculteit Rechten, Universiteit Hasselt

Law, Tax & Business Forum

dinsdag 20 februari 2018 om 17.45 uur

Voor de Belgische fiscalist en rechtspracticus blijft een ‘trust’ een vreemd aandoende rechtsfiguur. Met de regelmaat van de klok veroorzaken trusts dan ook allerlei fiscale problemen. Bovendien bestaat er een hardnekkige perceptie – al dan niet terecht – dat wanneer trusts worden aangewend door belastingplichtigen in België, het gaat om fenomenen van belastingontwijking, of zelfs om belastingontduiking. Ter illustratie kan worden verwezen naar de Panama Papers en de Paradise Papers-schandalen. Het was onder meer deze perceptie van deze rechtsfiguur die de wetgever ertoe dreef om een ‘kaaimantaks’ te introduceren in het Belgische belastingrecht. Het Law, Tax & Business Forum neemt de fiscaliteit van trusts, in een tijdperk van gegevensuitwisseling en transparantieverplichtingen, onder de loep.

 

Programma

17.45 uur Ontvangst met broodjes
18.20 uur Trusts & Tax anno 2018
Prof. dr. Elly Van de Velde (UHasselt)
18.40 uur Fiscale gevolgen van het gebruik van trusts
Prof. dr. Niels Appermont (UHasselt)
19.10 uur Perspectieven op de kaaimantaks
De heer Luc Saliën (Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken)
19.40 uur Opsporing van vermogensstructuren
De heer Albert Bouwen (ICT en Kennisbeheer, Bijzondere Belastinginspectie)
20.10 uur Slotwoord door de minister van Financiën
Prof. dr. Johan Van Overtveldt (Minister van Financiën, UHasselt)
20.30 uur Netwerkreceptie

 

Praktische informatie

 • Datum & tijdstip: dinsdag 20 februari 2018 om 17.45 uur
 • Locatie: Universiteit Hasselt, Campus Hasselt, Aula Louis Roppe, Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt
  (betaalparking onder het Kolonel Dusartplein)
 • Inschrijvingsgeld studieavond:
  • De kostprijs voor deze studieavond bedraagt € 100 excl. btw (deze kostprijs omvat deelname studiedag, catering en documentatiemap, excl. aankoop boek).
  • U kunt gebruik maken van de kmo-portefeuille (erkenningsnr. DV.O215745) voor gedeeltelijke betaling van het inschrijvingsgeld.
  • UHasselt studenten en personeelsleden kunnen gratis deelnemen (online inschrijven is wel verplicht).
 • Aankoop boek "De Trust - Juridisch kader voor (internationaal) privaatrechtelijke inpassing en fiscale gevolgen":
  • Interesse in het boek? Koop het boek aan op voorhand, dan kunt u het tijdens de studiedag raadplegen en u bespaart bovendien € 73 excl. btw. Indien u het boek aankoopt bij uw online inschrijving, dan betaalt u slechts € 137 excl. btw in plaats van de originele prijs van € 210 excl. btw. Uw boek ligt dan klaar wanneer u zich aanmeldt op de studieavond zelf.
  • Indien u het boek aankoopt tijdens de studieavond kost dit € 173 excl. btw (incl. verzendkosten). Het boek wordt na betaling van de factuur opgestuurd per post.
  • Opgelet, voor de aankoop van het boek kunt u geen gebruik maken van de kmo-portefeuille.

Online inschrijven kan tot en met 16 februari 2018.

 

Permanente vorming

Een aanvraag tot erkenning werd ingediend bij de Orde van Vlaamse Balies (voor 3 juridische punten), bij het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, bij de Nationale Kamer van Notarissen en bij het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten.


 

BOEK "De Trust - Juridisch kader voor (internationaal) privaatrechtelijke inpassing en fiscale gevolgen"

Dit boek is de commerciële versie van het proefschrift van Niels Appermont. In dit boek wordt een juridisch kader geboden voor de civielrechtelijk ‘inpassing’ van Angelsaksische trusts en worden de fiscale gevolgen van het gebruik van deze rechtsfiguur in detail onderzocht. In het werk wordt vertrokken vanuit de aard en het wezen van deze voor België onbekende rechtsfiguur, en wordt ontwaard hoe een trustverhouding functioneert en waarom zij werkt zoals zij dit doet.

Vervolgens worden, mede gebaseerd op extensief rechtsvergelijkend onderzoek, de goederenrechtelijke en erfrechtelijke gevolgen van het gebruik van trusts afgeleid, door middel van een internationaal privaatrechtelijk referentiekader.

Tot slot komen de fiscale gevolgen van het gebruik van trusts op het vlak van de inkomstenbelastingen, alsook de erf- en schenkbelastingen, aan bod waarbij wordt vertrokken vanuit een eigen theorie omtrent de samenhang tussen het Belgisch fiscaal recht en het burgerlijk recht.

 

Contact

Faculteit Rechten
T 011 26 87 67
F 011 26 87 79
faculteitrechten@uhasselt.be