Logo UHasselt

menu

Tutorials


UHasselt Tutorials

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

UHASSELT TUTORIALS

Welkom op de UHasselt Tutorials pagina, dit is de plek waar verschillende onderzoeksgroepen lesmateriaal onder de vorm van video's kwijt kunnen. Voorlopig vindt u hier nog enkel nog maar de "Leren programmeren in Python"-tutorial terug, maar we hopen het aanbod in de toekomst snel uit te breiden.
 
 
Welkom bij de UHasselt tutorial die jou leert programmeren in Python.

Hoe steekt deze tutorial in elkaar?
Om te beginnen moet je weten dat er 115 Python oefeningen/opdrachten op jou staan te wachten. Die 115 oefeningen handelen over de volgende onderwerpen:
  • de input() en print()-functies,
  • werken met getallen (floats & integers),
  • werken met strings,
  • het if/else-statement,
  • de for- en de while-lus,
  • werken met lijsten (lists), 2D-lijsten, sets en dictionaries.

Daarmee hebben we een ruime basis behandeld. (Eens we zover zijn zullen we nieuwe oefeningen over andere onderwerpen toevoegen, maar first things first.)

De 115 oefeningen stellen we voor iedereen vrij ter beschikking via het online programmeerplatform repl.it. Door met repl.it te werken vermijden we bovendien dat je een eigen programmeeromgeving moet installeren op je computer.

Waar haal je systematisch de kennis vandaan om deze oefeningen te kunnen maken?
Daarvoor hebben wij video's ontwikkeld, in functie van deze oefeningen. Elke video is zo kort mogelijk en behandelt bij voorkeur slechts 1 onderwerp. Dat heeft het grote voordeel dat je een specifiek onderwerp makkelijk(er) kan terugvinden. De video's stellen we voor iedereen vrij ter beschikking via Youtube. Ons Youtube kanaal heet "UHasselt Tutorials". Voorlopig vind je op "UHasselt Tutorials" enkel nog maar de afspeellijst terug van de tutorial "Leren programmeren in Python" maar daar zal zeker verandering in komen.

Ok, dus we gebruiken repl.it als programmeeromgeving en als platform voor de 115 oefeningen/opdrachten en we gebruiken Youtube als platform voor de video's, waar vinden we dan het hele overzicht van de tutorial terug, de structuur?
Wel die vind je op deze pagina terug. Hier zie je de volgorde van de video's, hier laten we zien wanneer je welke oefening kan maken, en hier hebben we plaats om extra tips en links te plaatsen.

We hopen dat we hiermee slagen in onze opzet, namelijk iedereen die "goesting" heeft om te ontdekken wat dat nu eigenlijk juist inhoudt "programmeren", die kans te geven. Wij hebben ons best gedaan om zo veel mogelijk hindernissen weg te nemen. Zoals je op het einde van elke video hoort, kan je inhoudelijke vragen en opmerkingen over elke video kwijt in de commentaren of Youtube. Heb je echter vragen of opmerkingen bij het geheel van deze "cursus" dan kan je contact opnemen met dirk.peeters@uhasselt.be.

 

Introductie tutorials Python
Introductie tutorials Python
In deze video introduceren we de videoreeks, 'Python'. We maken kennis met Python als programmeertaal en met repl.it als online programmeeromgeving.
Introductie programmeeromgeving
Introductie programmeeromgeving
In deze video maak je kennis met de online programmeeromgeving repl.it.
Berekeningen met 2 gehele getallen
Berekeningen met 2 gehele getallen
In deze video tonen we je hoe je eenvoudige berekeningen - met 2 getallen - kan uitvoeren in Python en leer je de datatypes integer en float kennen.
De functie print() en het datatype "string"
De functie print() en het datatype
In deze video introduceren we het concept “functie” en leer je de functie print() en het datatype string kennen.
Variabelen en lades
Variabelen en lades
In deze video is er slechts één doel, duidelijk maken wat variabelen zijn. We ontdekken wat de overeenkomsten zijn tussen een lade en een variabele & we leren de juiste woorden kennen, om over variabelen te denken en te spreken.
De toekenning (assignment statement)
De toekenning (assignment statement)
In deze video creëren we variabelen, geven ze een naam en kennen er een waarde aan toe.
Werken met variabelen, expressies en commentaarregels
Werken met variabelen, expressies en commentaarregels
In deze video passen we de opgedane kennis mbt. variabelen toe. Dat doen we door een kort programma te schrijven. Tussendoor laten we ook zien wat een expressie is en leren we commentaarregels gebruiken.
De functie input() & het plakken van strings
De functie input() & het plakken van strings
In deze video leren we de functie input() kennen, en leren we strings aan elkaar plakken.