Logo UHasselt

menu

Tech Transfer Office


Tech Transfer Office

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONDERZOEKSCONT(R)ACTEN

Kennisinstellingen en bedrijven bundelen hun expertise in gemeenschappelijke onderzoeksprojecten om te komen tot nieuwe industriële toepassingen. Als u een industriële partner nodig heeft, kan de TTO samen met u op zoek gaan binnen de passende netwerken.

Wanneer een structurele samenwerking wordt aangegaan, dienen een heel aantal aspecten te worden vastgelegd in een contract. De TTO begeleidt u bij de contractonderhandeling en stelt een juridisch waterdichte regeling op.

Voor onder meer de volgende types van overeenkomsten kan u bij de TTO terecht:

- contracten met bedrijven
- consortiumovereenkomsten
- licentieovereenkomsten
- intentieverklaringen (LOI)
- geheimhoudingsovereenkomsten (NDA)
- overeenkomsten tot overdracht van materiaal (MTA)

Pas na goedkeuring door de TTO wordt uw finaal contract ondertekend door de bevoegde personen. Neem dus van bij het eerste bedrijfscontact contact op met de TTO-medewerker in uw domein, zodat alles vlot en correct kan verlopen.