Logo UHasselt

menu

Education


Kwaliteitszorg -en

Education

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

KWALITEITSZORG BINNEN UHASSELT

 

In uitvoering van het Vlaamse kwaliteitszorgstelsel kiest UHasselt voor een kwaliteitsborging in eigen regie. Deze regie kreeg de naam VISIO-O (Visie-Innovatie-Strategie-Intervisie voor Ontwikkeling van Onderwijs) en is gebaseerd op de kwaliteitscode van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

 


Naast VISIO-O maakt UHasselt ook gebruik van verschillende kwaliteitszorginstrumenten om de kwaliteit van de opleidingen in kaart te brengen en het onderwijs te monitoren. De vaststellingen doe hieruit voortkomen worden ook opgenomen in verschillende stappen van de VISIO-O cyclus. 

 

 

Het Vlaams Kwalificatiestelsel 2019-2025 houdt in dat de UHasselt (en andere instellingen voor hoger onderwijs) maatschappelijke verantwoording aflegt over de kwaliteit van haar onderwijs door de informatie over de kwaliteit van elke opleiding op de website te publiceren. Deze publieke informatie is hier terug te vinden.