Logo UHasselt

menu

UHasselt voor leerkrachten


Lesmateriaal

UHasselt voor leerkrachten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

UITLEENBOX ‘HET MAKEN VAN REËLE DNA-PROFIELEN’

        


Deze box bevat al het nodige materiaal om het practicum volledig in eigen school uit te voeren met leerlingen derde graad SO, met sterke affiniteit voor wetenschappen

De box wordt uitgeleend voor een periode van maximaal 2 schoolweken met tussenliggend
weekend. Uitleen voor een langere periode is mogelijk afhankelijk van de aanvragen.
Het gebruik van de uitleenbox is gratis mits akkoordverklaring en ondertekening van het reglement.

De ontlener volgt de voorbereidende workshop ‘het maken van een DNA-profiel’ alvorens hij/zij de uitleenbox kan uitlenen. De voorbereidende workshop is gratis, wel verplicht inschrijven. Klik hier voor meer informatie.

 

Documenten:

  • Reglement voor het ontlenen van de box, klik hier
  • Document handleiding box leerkrachten, klik hier
  • Document protocol box leerlingen, klik hier
  • De computeroefening met het volledige genoom van de lambdafaag, klik hier

 Schrijf hier in om de uitleenbox aan te vragen:

 Reservatie van de uitleenbox is mogelijk vanaf september