Logo UHasselt

menu

Toekomstige studenten


Start je studie

Toekomstige studenten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

VERLENGING VERBLIJFSVERGUNNING

Elke niet-EER student moet een verblijfsvergunning voor studenten hebben. Je verblijfsrecht als niet-EER student is altijd beperkt tot de duur van je studies.

Op 27 mei 2018 werden de voorwaarden voor de verlenging van het verblijf van niet-EER studenten genuanceerd.

Het gaat om:

 • de termijn voor het aanvragen van de vernieuwing van het tijdelijk verblijfsdocument (A kaart);
 • een procedurewijziging als ontbrekende documenten niet tijdig bezorgd worden: voortaan verklaart de gemeente de vernieuwing onontvankelijk met bijlage 29;
 • de mogelijkheid om het verblijf te beëindigen omwille van onvoldoende voortgang in de studies.

De voorwaarden voor het bekomen van de eerste machtiging tot verblijf als niet-EER student wijzigen niet.

Minimale termijn van 15 dagen voor aanvraag vernieuwing tijdelijk verblijfsdocument

De niet-EER student kan een vernieuwing van zijn tijdelijk verblijfsdocument aanvragen tot uiterlijk 15 dagen voor de vervaldatum van het huidige verblijfsdocument, waar dit vroeger één maand was. Wij raden echter aan om je verblijfsvergunning aan te vragen van zodra je beschikt over al je examenresultaten.

Verduidelijking begrip 'onvoldoende voortgang in de studies'

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) kon je verblijf reeds beëindigen als je jouw studies op overdreven wijze verlengde. Dit wordt nu geconcretiseerd in de nieuwe regelgeving.

Of je als student voldoende voortgang boekt in je studies om je verblijf te behouden, hangt af van de studiepunten die je behaalde in je opleiding.  Hoeveel studiepunten je moet behalen, hangt af van je opleiding:

Bachelor

 • na 2 inschrijvingen in de opleiding minstens 45 credits behalen;
 • na 3 inschrijvingen in de opleiding minstens 90 credits behalen;
 • na 4 inschrijvingen in de opleiding minstens 135 credits behalen;
 • na 5 inschrijvingen in je bacheloropleiding van 180 credits moet je het diploma behaald hebben.

Master

 • al dan niet gecombineerd met een schakel- of voorbereidingsprogramma, na 2 inschrijvingen in de opleiding minstens 60 credits behalen;

 • al dan niet gecombineerd met een schakel- of voorbereidingsprogramma, na 3 inschrijvingen in de opleiding minstens 120 credits behalen;

  En bovendien een masteropleiding van 60 credits behalen na 2 inschrijvingen en een masteropleiding van 120 studiepunten na 3 inschrijvingen in de opleiding. In het geval deze masteropleiding gepaard gaat met een schakelprogramma of voorbereidingsprogramma vanaf 30 studiepunten, wordt de termijn waarbinnen het verblijf van de student kan worden beëindigd, verlengd met één extra studiejaar.

Voor de berekening van het aantal ‘behaalde’ credits wordt volgens de nieuwe regelgeving enkel rekening gehouden met:

1° de credits verworven in de huidige opleiding;

2° de behaalde credits uit voorafgaande opleidingen waarvoor in de huidige opleiding een vrijstelling werd toegekend;

Opgelet! Deze nieuwe regels worden bovenop de bestaande studievoortgangsmaatregelen van de UHasselt toegepast.  Je moet dus voldoen aan de studievoortgangsmaatregelen van UHasselt en de voorwaarden gesteld door DVZ om te kunnen herinschrijven aan de UHasselt. DVZ zal wel rekening gehouden met opgelegde studievoortgangsbewakingsmaatregelen als een student of de onderwijsinstelling hiervan geldig het bewijs kan leveren.

Heroriënteren

Een niet-EER student kan nog steeds heroriënteren, maar moet het wel goed doen in zijn tweede inschrijving. Studiepunten die hij in zijn eerste inschrijving in een andere opleiding behaalde, worden slechts meegenomen in de berekening in zoverre ze een vrijstelling opleveren in de nieuwe opleiding.

Lijst van voor te leggen documenten voor vernieuwing studentenverblijf

Het Koninklijk Besluit lijst op welke stukken de niet-EER student verplicht moet voorleggen bij de aanvraag tot vernieuwing van zijn verblijfsdocument op straffe van niet-ontvankelijkheid van de aanvraag:

 • Geldig paspoort of gelijkgestelde reistitel
 • Inschrijvingsbewijs onderwijsinstelling
 • Bewijs ziektekostenverzekering
 • Bewijs voldoende bestaansmiddelen conform artikel 60 van de Verblijfswet
 • Nieuw verplicht standaarddocument ingevuld door de UHasselt waarbij wordt aangegeven:
  - voor hoeveel credits de student al geslaagd is tijdens het voorgaande academiejaar
  - hoeveel studiepunten de student in totaal al verworven heeft in zijn opleiding.
  Dit standaarddocument kan je laten invullen aan de studentenbalie en is noodzakelijk om je verblijfsvergunning voor het academiejaar 2018-2019 te bekomen.