Logo UHasselt

menu

Internationaal


Projecten

UHasselt in actie voor vluchtelingen

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

UHASSELT IN ACTIE VOOR VLUCHTELINGEN

De vluchtelingingenstroom waarmee we te maken hebben, is de grootste sinds decennia. De Universiteit Hasselt wil haar ogen niet sluiten voor dit maatschappelijk fenomeen, en zet haar schouders onder verschillende initiatieven. Op deze pagina vind je wat we deden, wat je kan doen én hoe!

Wil jij ook actie ondernemen? Heb je zelf ideeën? Aarzel niet en contacteer ons:

Sofie Ignoul
Stafmedewerker DIOS
Sofie.Ignoul@uhasselt.be
011/26.80.14

Hoe helpen?

 

1. Financiële steun

De opvangcentra zijn steeds op zoek naar extra financiële middelen om de toenemende stroom vluchtelingen een degelijke opvang en begeleiding te bieden. U kan een vrije gift storten op onderstaand rekeningnummer, met als vermelding ‘vluchteling’. In samenwerking met het Limburgs Platform Vluchtelingen (LPV) zorgt de UHasselt ervoor dat de middelen op de juiste bestemmingen terechtkomen.

UHasselt - Universiteitsfonds
IBAN: BE36 4532 5278 1181
BIC: KREDBEBB

Giften van minimaal 40 euro op jaarbasis geven recht op een belastingvermindering van 45% van de werkelijk gedane gift. De schenker ontvangt van de UHasselt een fiscaal attest indien de schenking minimaal 40 euro bedraagt.

2. Vrijwilligerswerk

Wil je je als vrijwilliger inzetten voor de begeleiding van vluchtelingen door taallessen te geven,  kinderanimatie te organiseren, lokalen in te richten of kinderen en jongeren te begeleiden bij huiswerk?
Aarzel niet en meld je aan bij het Limburgs Platform Vluchtelingen (LPV).
Vanuit dit platform worden alle acties gecoördineerd via de website Limburg gastvrij.

3. UHasselt partner van Science4Refugees

 

Vluchtelingen met een wetenschappelijke achtergrond kunnen op de hulp rekenen van de Europese Commissie. Het initiatief Science4Refugees maakt het voor vluchtelingen en asielzoekers mogelijk om hun wetenschappelijke carrières voort te zetten in Europa. Hoger onderwijs- en onderzoeksinstellingen kunnen zich vrijwillig bij de Europese Commissie aanmelden als 'refugee-welcoming organisations'.

Het bestaande portaal EURAXESS - Researchers in Motion, zal gebruikt worden om vluchtelingen te koppelen aan instellingen. Op deze portaalsite kunnen vluchtelingen en asielzoekers hun cv uploaden en een aanvraag doen voor een baan, een training of een wetenschappelijke stage. De instellingen die het initiatief steunen, krijgen het Science4Refugees logo.

Ook Universiteit Hasselt steunt dit initiatief en sloot hier bij aan. Voor meer info klik hier.

4. Sensibilisering

Vanuit de Dienst Internationalisering en Ontwikkelingssamenwerking (DIOS) werden afgelopen academiejaar al diverse initiatieven (lezingen, debatten,…) georganiseerd worden omtrent actuele maatschappelijke thema’s. Ook het thema vluchtelingen kwam hierbij aan bod. Ook voor academiejaar 2017-2018 hebben we heel wat ideeën in de pijplijn!

Voor meer info over deze events: sensibilisering.

5. Online module Arabisch-Nederlands

Op Wereldvluchtelingendag 2016 lanceerde de Universiteit Hasselt haar onlinetaalmodule Arabisch-Nederlands voor vluchtelingen. Met dit interactieve pakket kunnen vluchtelingen in korte tijd (gratis) een stevig mondje Nederlands leren. De module werd ontwikkeld door de UHasselt – onderzoeksgroep Centrum voor Toegepaste Linguïstiek en diens spin-off CommArt International.

Het idee voor de taalmodule Arabisch-Nederlands kwam er op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis, in het najaar van 2015. Studenten uit Syrië, Marokko, Irak en Palestina werkten de afgelopen maanden – op vrijwillige basis – intensief mee aan de uitwerking van het zelfstudiepakket. De module is een efficiënte manier om in korte tijd basiskennis van de Nederlandse taal op te doen.

Het multimediale taal- en cultuurpakket is gestoffeerd met geluidsfragmenten, illustraties en foto’s en bevat onder meer dialogen, de nodige uitleg over woorden en grammatica, informatie over onze cultuur, een specifiek woordenboek inclusief uitspraaktool en oefeningen. In de module komt een waaier van thema’s aan bod: winkelen, eten en drinken, op café gaan, mensen ontmoeten, het weer … Een internetverbinding volstaat om het cloudpakket te kunnen gebruiken.

Voor meer informatie en toegang tot de module kan u een e-mail sturen naar info@commart.be.

6. Diverse sensibiliseringsactiviteiten 

Er werden al allerhande initiatieven op poten gezet om studenten, personeelsleden en externe personen te sensibiliseren en te informeren over de vluchtelingencrisis.

  • 2015-2016

Solidariteitskoor KATIKUNE o.l.v. Hugo Keunen presenteerde GRENZE/OOS. Een jubileumconcert met muziek en liederen uit alle continenten vond plaats op zondag 15 november 2015 in Casino Modern Waterschei. De opbrengst van dit concert werd integraal aan Limburgs Platform voor Vluchtelingen geschonken.

Meer informatie: www.kantikune.be  

In december 2015 vond ‘Treasure Exhibition’ plaats. Een fototentoonstelling van de Limburgse ontwerpster Sarah Rombouts in samenwerking met ‘Studio Refugee’. Deze exhibitie toonde de portretten van Afghaanse, Syrische, Kosovaarse en Irakese vluchtelingen die hun toevlucht in België zochten. De foto’s zijn het werk van Weichien Chan, uitwisselingsstudenten aan de UHasselt.

Op dinsdag 1 maart 2016 is ir. Architect Kjell Keymolen in het kader van de gastcolleges Ingenieur en Maatschappij komen spreken over het innovatieve project: de Maggie-shelter. Het ingenieur- en architectenbureau DMOA Architecten heeft een nieuw type tent ontwikkeld voor vluchtelingenkampen. De constructie, die de naam 'Maggie' kreeg, moet vooral dienen om scholen en ziekenhuizen in onder te brengen of levensmiddelen en medicijnen op te slaan.

7. Diverse fundraisingsactiviteiten 

Verder zijn er verscheidene initiatieven en activiteiten op poten gezet om zowel studenten als personeelsleden te stimuleren om actief hun bijdrage te leveren aan projecten die zich inzetten ten aanzien van vluchtelingen.

Zo werd tijdens de eerste week van december een sinterklaasactie georganiseerd door een coalitie van studentenverenigingen (o.a. StuRa, Commeatus, Dip’s, Filii Lamberti, Hermes & Themis). Op de agora werden typische sinterklaasproducten zoals speculaas en chocolade verkocht.

Daarnaast kregen ook de personeelsleden van de UHasselt een overheerlijke attentie voor hun sinterklaas. Vanuit de Dienst Internationalisering (DIOS) werd speculaas aangekocht van Dagcentrum de Wroeter, een centrum voor volwassenen met een verstandelijke of sociale beperking. Verschillende diensten en faculteiten binnen de UHasselt hebben hieraan bijgedragen. Deze actie bracht ruim € 1.250 op en steunde hiermee niet alleen de inzamelactie voor vluchtelingen, maar ook Dagcentrum de Wroeter en zorgde daarenboven voor een heerlijk sinterklaas geschenk voor de personeelsleden. Een drievoudige goede daad!

Verder bood collega Serkan Mitis bij de start van het nieuwe jaar een eigen geschilderd doek aan (90 op 90 cm – olieverf) ten voordele van de vluchtelingen. De veiling liep af op 15 januari 2016 en het hoogste bod, € 260, werd gedaan door een collega van CENSTAT. Het schilderij zal dan ook in de gangen van CENSTAT te bewonderen zijn. Met dank aan zowel schilder als bieder voor het warme gebaar!  

 Nog wat extra uitleg over dit mooie werk:
"De centrale sterfiguur symboliseert een aangestrand kindje die de oversteek niet haalt. Het staat eigenlijk voor alle kindjes die de overkant niet halen. De druppels zijn tranen. Verder zie je handfiguren. Deze vertegenwoordigen de vele helpende handen. Dit is mijn hulde aan de vele warme en geëngageerde mensen. Naast de handfiguren zijn er schilden. Deze staan voor de bescherming die de vluchtelingen krijgen die vluchten uit oorlogsgebied. Maar deze schilden hebben een dubbele betekenis en symboliseren anderzijds ook "Fort Europa". De twijfel tussen het willen helpen van vluchtelingen tegenover het willen beschermen van onze samenleving, want wie zijn die vluchtelingen? Zijn ze wel te vertrouwen? Mijn werk heeft niet de bedoeling om op deze vragen te antwoorden, het illustreert enkel deze afweging die wij ons maken. Verder zijn er nog wapens die de oorlog tonen. Deze zijn in grijstinten. Wapens verdienen geen kleur. Tot slot zie je nog links en rechts twee klauwen. Dit zijn de klauwen van monsters die verantwoordelijk zijn voor deze drama. Noem het de "Machthebbers" of de "Belanghebbenden". Wie weet wat er achter de deuren van de geopolitiek allemaal speelt?

 8. Overhandiging giften

 

Het uiteindelijke bedrag dat in het academiejaar 2015-2016 werd ingezameld ter ondersteuning van vluchtelingenwerk in Limburg bedroeg € 8.150. Op 22 juni 2016 overhandigde Vice-rector Onderzoek Paul Janssen dit geld in naam van de Universiteit tijdens een bezoek aan één van de projecten bij vzw Masala in Sint-Truiden. Het geld werd besteed aan verschillende projecten, onder andere rond huiswerkbegeleiding, extra vorming en taallessen voor vluchtelingenkinderen en –jongeren. Zo kregen Limburgs Platform voor Vluchtelingen vzw, vzw Masala Sint-Truiden, De Oever – Fonto Nova en de Rode Kruis opvangcentra in Heusden-Zolder, Lanaken en Overpelt een deel van het ingezamelde budget.