Logo UHasselt

menu

Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie


Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WAAROM REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE STUDEREN?

We werken met jouw competenties!

Als kinesitherapeut is het uiteraard uitermate belangrijk dat je alles weet over het bewegingsapparaat van het menselijk lichaam en alle andere stelsels die dit aansturen. Daarom wordt je ook al vanaf het eerste begin ondergedompeld in kinesiologie, fysiologie en anatomie. Maar naast goede beroepsgebonden kennis en vaardigheden, ben je als kinesitherapeut ook hulpverlener. Daarom zijn competenties als een goede communicatie, multidisciplinair samenwerken en wetenschappelijke onderbouwde hulp verlenen minstens zo belangrijk. Bij ons worden deze competenties, net zoals ook de psychosociale en ethische aspecten van het beroep, vanaf de start aangeleerd. Zo leren wij jou op tot de kinesitherapeut anno 2020!

Practise makes perfect

Naast de inhoudelijke (theoretische) achtergronden leer je ook heel wat klinisch-therapeutische vaardigheden. Zo leer je bij ieder theoretisch vakgedeelte simultaan de nodige praktijkvaardigheden en dit in kleine groepjes onder voortdurende begeleiding.

Door in kleine groepen via casussen oplossingen te zoeken voor kinesitherapeutische problemen, leer je zowel zelfstandig werken als samenwerken. Een tegenstelling? Integendeel! Precies door de juiste communicatievaardigheden te ontwikkelen en deze dan te combineren met de opgedane wetenschappelijke en theoretische informatie, word je die professionele, multidisciplinaire kinesitherapeut die iedereen zoekt!

Verschillende stagevormen

Een kinesitherapeut beschikt in de eerste plaats over een uitstekende praktische expertise. Tijdens de opleiding trek je dan ook actief naar het werkveld: in je bachelorjaren zijn er diverse kijkstages, in je masterjaren volgen de ‘echte’ stages. Tijdens het eerste masterjaar proef je van stages in de verschillende subdomeinen, in het tweede masterjaar maak je een keuze en specialiseer je je verder door een verdiepingsstage in dit domein. Deze stages zorgen er niet alleen voor dat je je therapeutische knowhow inoefent en perfectioneert, maar bieden je ook een blik op de wereld waarin je als kinesitherapeut terechtkomt.