menu

Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie


Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WAAROM REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE STUDEREN?

Wil je graag een kinesitherapeut worden, dan ben je iemand die in de eerste plaats personen met beperkingen (na letsel of aangeboren) terug optimaal wil laten functioneren, werken én leven. Van gescheurde kruisbanden tot multiple sclerose en hartaandoeningen… Als kinesitherapeut kun je door middel van zowel diverse manuele als technologische technieken voor ieder van deze patiënten het verschil maken.

Daarom bestudeer je in het eerste bachelorjaar het gezonde functioneren van de mens. In het tweede bachelorjaar verdiep je je in de pathologie van tal van belangrijke aandoeningen zoals hernia, spina bifida en depressie. Ten slotte verschuift je focus naar de revalidatie van deze aandoeningen. Hiernaast leveren steeds meer kinesitherapeuten hun bijdrage in de preventie van letsels of ziekte (zoals overgewicht of diabetes).

Om je kennis up-to-date te houden, bieden we je ook inzichten in de nieuwste wetenschappelijke technieken op vlak van revalidatie. Ook laten we je graag zelf meebouwen aan de innovatie binnen het beroepenveld zodat je mee aan de basis kunt staan van de noodzakelijke wetenschappelijke evoluties op het gebied van revalidatie.

Naast de inhoudelijke (theoretische) achtergronden leer je ook heel wat klinisch-therapeutische vaardigheden. Zo leer je bij ieder theoretisch vakgedeelte simultaan de nodige praktijkvaardigheden en dit in kleine groepjes onder voortdurende begeleiding.

Door in kleine groepen via casussen oplossingen te zoeken voor kinesitherapeutische problemen, leer je zowel zelfstandig werken als samenwerken. Een tegenstelling? Integendeel! Precies door de juiste communicatievaardigheden te ontwikkelen en deze dan te combineren met de opgedane wetenschappelijke en theoretische informatie, word je die professionele, multidisciplinaire kinesitherapeut die iedereen zoekt!

Een kinesitherapeut beschikt in de eerste plaats over een uitstekende praktische expertise. Daarom nemen de klinische stages, waar je je therapeutische knowhow inoefent en perfectioneert, een belangrijke plaats in binnen je opleiding.

Al in de bacheloropleiding maak je kennis met het werkveld door diverse kijkstages. Tijdens het eerste masterjaar proef je van stages in meerdere subdomeinen: neurologische revalidatie, cardiorespiratoire revalidatie, pediatrische revalidatie en musculoskeletale revalidatie. In het tweede masterjaar maak je een keuze tussen één van deze subdomeinen waarbinnen je een gevorderde expertise opbouwt.

Om je wetenschappelijke inzichten uit te bouwen, volg je in de masteropleiding een wetenschappelijke stage waarbij je zelf een wetenschappelijk experiment uitvoert dat uitmondt in het afleggen van een masterproef.