Logo UHasselt

menu

Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie


Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WAAROM REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE STUDEREN?

Kinesitherapie studeren is helpen mensen te verbeteren

Als kinesitherapeut is het natuurlijk uitermate belangrijk dat je alles weet over het bewegingsapparaat van het menselijk lichaam en alle andere stelsels die dit aansturen. Daarom wordt je ook al vanaf het begin ondergedompeld in kinesiologie, fysiologie en anatomie. Maar naast goede beroepsgebonden kennis en vaardigheden, ben je als kinesitherapeut ook hulpverlener. Vandaar zijn vaardigheden als goede communicatie, multidisciplinair samenwerken en wetenschappelijke onderbouwde hulp verlenen minstens zo belangrijk. Bij ons worden deze vaardigheden, net zoals ook de psychosociale en ethische aspecten van het beroep, vanaf de start aangeleerd. 


Het toepassen van je kennis, zowel in de praktijk als in je beroepsleven

Naast de inhoudelijke (theoretische) achtergronden leer je ook heel wat klinisch-therapeutische vaardigheden. Zo leer je bij ieder theoretisch vakgedeelte simultaan de nodige praktijkvaardigheden en dit in kleine groepjes onder voortdurende begeleiding.

Door in kleine groepen via casussen oplossingen te zoeken voor kinesitherapeutische problemen, leer je zowel zelfstandig werken als samenwerken. Een tegenstelling? Integendeel! Precies door de juiste communicatievaardigheden te ontwikkelen en deze dan te combineren met de opgedane wetenschappelijke en theoretische informatie, word je die professionele, multidisciplinaire kinesitherapeut die iedereen zoekt!

Verschillende stagevormen

Binnen de kinesitherapie is een uitstekende praktische expertise cruciaal. Daarom nemen klinische stages een belangrijke plaats in binnen je opleiding. In de bacheloropleiding maak je al kennis met het werkveld via real-life cases, diverse kijkstages en een doestage in derde bachelor. Tijdens het eerste masterjaar proef je van stages in de verschillende subdomeinen die uitmonden in de afstudeerrichtingen. Ten slotte maak je in je tweede masterjaar een keuze tussen deze domeinen en specialiseer je je verder door een verdiepingsstage in dit domein.

Om je wetenschappelijke inzichten uit te bouwen, volg je in de masteropleiding een wetenschappelijke stage waarbij je zelf een experiment uitvoert en die resulteert in je masterproef.