Logo UHasselt

menu

Studiedagen faculteit Rechten


Studiedagen faculteit Rechten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

STUDIENAMIDDAG NIEUWE WETGEVING OVERHEIDSOPDRACHTEN EN CONCESSIES

Studienamiddag
Nieuwe wetgeving overheidsopdrachten en concessies

Hasselt - 10 mei 2016

Ter omzetting van de Europese richtlijnen 2014/23; 2014/24 en 2014/25 is gewerkt aan een nieuw wettelijk kader voor overheidsopdrachten en concessies. Tijdens dit seminarie zal worden ingegaan op een aantal topics om deze nieuwe wetgeving voor de praktijk te duiden. Weldra zullen aanbesteders immers aan de slag moeten met deze nieuwe regels voor overheidsopdrachten? Wat wijzigt er? Waarop moet men letten? Welke mogelijkheden zijn er om flexibel aan te besteden?

Voor wie?
Advocaten, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij de overheid, leden van de rechterlijke macht en andere professionals werkzaam op het gebied van inkoop een aanbesteding.

 

Programma

Tijdstip

Topic

13.00 uur

Onthaal met koffie

13.20 uur

Inleiding door de voorzitter
Prof. dr. Alexander De Becker, Vice decaan faculteit rechten UHasselt en Legal Councel Bloom Law Firm

13.30 uur

Het gewijzigde materiële en personele toepassingsgebied overheidsopdrachten
Mr. Tom de Gendt, praktijkassistent UHasselt en advocaat De Gendt Advocaten

14.10 uur

Flexibel aanbesteden van concessies en PPS-projecten: Kan het nog?
Prof. dr. Steven Van Garsse, UHasselt, UAntwerpen en advocaat Equator advocaten

14.50 uur

Pauze met koffie

15.05 uur

Nieuwigheden inzake selectie en gunningscriteria van overheidsopdrachten
Mr. Stijn Maeyaert, praktijkassistent UHasselt en advocaat Liedekerke

15.45 uur

Beoordeling van offertes en gunningsbeslissingen
Mr. Christophe Bodvin, praktijkassistent UHasselt en advocaat Belisius Advocaten

16.25 uur

Einde


 

Praktische info

Datum & tijdstip
Dinsdag 10 mei 2016 van 13.00 uur tot 16.25 uur

Locatie
Universiteit Hasselt
Aula Louis Roppe
Martelarenlaan 42
3500 Hasselt

Betaalparking onder het Kolonel Dusartplein

Inschrijvingsgeld
De prijs bedraagt € 120 excl. btw en omvat deelname aan de studienamiddag, de documentatiemap en de koffiepauze.

Permanente vorming
De erkenning door de Orde van Vlaamse Balies (3 juridische punten - 2015-02329) en de Nationale Kamer van Notarissen (2,5 uren - 16/23265) werden goedgekeurd.

Tussenkomst van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding is goedgekeurd? (TEC-E16206)
Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

De studienamiddag wordt erkend door de Federale Raad van landmeters-experten voor de effectieve uren.

 

Inschrijven

Inschrijven kan enkel via het online inschrijvingsformulier. Door u in te schrijven, gaat u akkoord met de specifieke voorwaarden van UHasselt SEE.

 

Meer informatie

Faculteit Rechten
Isabelle Smeers
Tel 011/ 26 87 67
Fax 011 / 26 87 79
faculteitrechten@uhasselt.be