Hou mij op de hoogte

Logo UHasselt

menu

Educatieve masters


Educatieve masters

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ZOMERSCHOOL@UHASSELT

De voorbije zomer was onze zomerschool een succes!  Wij hopen dit volgende zomer te kunnen herhalen.  

De leerlingen die deelnemen aan de zomerschool kiezen een combinatie op basis van adviezen (klassenraad) en/of interesse, waardoor we remediërend en stimulerend werken. Daarnaast werken leerlingen aan diverse projecten, zoals STEM, architectuur en bedrijfscases, en is er ruime aandacht voor spel, sport en cultuur. 

De zomerschool staat open voor leerlingen van de tweede en de derde graad Secundair onderwijs, alle richtingen. We kiezen ervoor om max. 4 klassen in te richten om als ‘bubbel’ te kunnen functioneren.

Deelname aan de zomerschool is gratis. Inschrijven betekent echter aanwezig zijn. Bij onwettige afwezigheid zal een administratieve kost worden aangerekend.

Dit aanbod wordt gerealiseerd in samenwerking met Zomerwijs Limburg.

Vriendelijke groeten,

Het team van de Educatieve Masters UHasselt

 

Praktische info en richtlijnen

 1. Medische fiche

Het is noodzakelijk dat je als ouder/voogd de medische fiche invult. Het is niet mogelijk om deel te nemen aan de zomerschool zonder het volledig ingevulde formulier aan de zomerschoolorganisatie te bezorgen.

 

 1. Er kunnen geen zieke of mogelijks besmette personen deelnemen aan de zomerschool.
 • Wie ziek is kan niet deelnemen.
 • Wie COVID-19 heeft gehad moet minimaal 7 dagen na diagnose rekenen alvorens terug deel te kunnen nemen aan een andere activiteit of kamp EN ook reeds 3 dagen symptoomvrij zijn.
 • Wie ziek was (geen COVID-19) voor de zomerschool moet in de 3 dagen voorafgaand aan deelname symptoomvrij zijn.
 • Wie een besmet persoon binnen de eigen gezinsbubbel/primaire bubbel heeft (ouder, broer, zus, ...) moet getest worden en moet de termijn voor thuis-isolatie respecteren vanaf het laatste contact met de corona patiënt en kan dus niet verder deelnemen aan activiteiten.

  

 1. Contacten voor, tijdens en na de zomerschool

Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om ervoor te zorgen dat voor en na de zomerschool de contacten beperkt blijven tot de primaire bubbel.

We vragen ook expliciet om minimum 2 dagen te laten tussen de zomerschool en deelname aan andere bubbels.

 

 1. Bij ziekte en/of mogelijke besmetting tijdens de zomerschool

Indien de deelnemer ziek wordt tijdens de periode van de zomerschool, dan stopt de deelname onmiddellijk. Als ouder word je onmiddellijk verwittigd en dien je je kind zo snel mogelijk op te halen. Bij symptomen van COVID-19 of twijfel is het nodig om altijd binnen 24u de huisarts te raadplegen om een test af te nemen. De zomerschool wordt steeds op de hoogte gehouden van het resultaat van de test. Indien een deelnemer positief test, stopt de zomerschool.

 

 1. Iemand uit de omgeving van de deelnemer blijkt besmet

Indien iemand met wie de deelnemer nauw contact heeft/had uit de primaire bubbel die besmet blijkt, dan moet de deelnemer getest worden en de vastgelegde termijn in thuis-isolatie blijven.

 

 1. Bij besmetting na de zomerschool

Indien de deelnemer binnen de twee dagen na de zomerschool symptomen heeft en besmet blijkt met COVID-19, is het nodig om de zomerschool te verwittigen.

 

 1. Engagement en deelname aan de zomerschool

De deelname aan de zomerschool is gratis. We verwachten dat deelnemers elke dag deelnemen tijdens de voorziene uren (8u30-16u20). Tijdens deze uren zijn deelnemers voltijds aanwezig. Het is niet toegelaten op zelfstandige basis de zomerschool te verlaten tijdens deze uren.

Afwezigheden dienen vooraf gemeld te worden door de ouders via zomerschool@uhasselt.be.  

Bij ongewettigde afwezigheden wordt een administratieve kost aangerekend.

 

 1. Onderzoek

Het departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse gemeenschap subsidieert de zomerschool. Het is een nieuw initiatief waaraan een onderzoek gekoppeld wordt. Hiervoor ontvangen jullie tijdens de zomerschool een informatiebrief en QR-codes voor het invullen van een vragenlijst.

 

 1. Lunch en versnaperingen

Er zijn twee korte pauzemomenten en een lunchpauze voorzien. Deelnemers brengen hun lunchpakket mee en evt. versnaperingen voor de pauze. Elke deelnemer brengt ook een eigen drinkbus mee, die bijgevuld kan worden met water op de campus.

 

 1. Weersomstandigheden - buitenactiviteiten

De zomerschool vindt plaats in de leslokalen van UHasselt - Campus Oude Gevangenis. Verschillende activiteiten kunnen ook buiten plaatsvinden. Gelieve bescherming  te voorzien bij warm weer (bv. zonnecrème, pet) en regenweer (bv. regenjas).

 

 1. Mondmaskers

Elke deelnemer is steeds in het bezit van een eigen mondmasker. Gezien de recente stijgingen van COVID-19 verplichten we om een mondmasker te dragen tijdens de zomerschool, met uitzondering tijdens de eetmomenten. Ook tijdens verplaatsingen doorheen het gebouw en bij buitenactiviteiten is het dragen van een mondmasker verplicht. Op dat moment komen we met ‘andere personen’ in aanraking, waardoor afscherming door sociale afstand en het dragen van mondmaskers verplicht zijn.