menu

Fysica


Fysica

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

BACHELOR FYSICA: STUDIEPROGRAMMA


 De programma’s wiskunde en fysica van het eerste jaar verschillen, maar je kunt na het eerste jaar nog vrij gemakkelijk overschakelen van wiskunde naar fysica of omgekeerd en je tekorten wegwerken.

* In het tweede bachelorjaar kies je uit de lijst van onderstaande opleidingsonderdelen:

Verbredingsopleidingsonderdelen:

Biologie: De planeet aarde: een dynamisch geologisch systeem
Economie: Microeconomische optimalisatie
Wiskunde: Discrete en continue dynamische systemen, Numerieke technieken en optimalisatie

Keuzeopleidingsonderdelen:

Studium Generale

** In het derde bachelorjaar kies je uit de lijst van onderstaande opleidingsonderdelen. Voor sommige vervolgmasters neem je bepaalde opleidingsonderdelen op uit de lijst van verbredingsonderdelen. Studenten die de Master in Applied Physics, Master in Science and Technology of Nuclear Fusion of de Master in Electrical Engineering willen aanvatten, volgen het tweede semester aan de TU Eindhoven.

Verbredingsopleidingsonderdelen

Biologie:
De planeet aarde: aan dynamisch geologisch systeem, Genetica, Moleculaire celbiologie, Biologie van de cel

Chemie:
Kristallografie en diffractietechnieken, Structuur en reactiviteit van organische verbindingen, Chemische evenwichten en kinetica 

Economie:
Microeconomische optimalisatie, Macroeconomie, Bedrijfsfinanciering 1

Informatica:
Engelstalige zomerschool

Wiskunde:
Discrete en continue dynamische systemen, Numerieke technieken en optimalisatie, Partiële differentiaalvergelijkingen, Differentiaalmeetkunde 1: krommen en oppervlakken, Complexe analyse, Stochastisch modelleren van biologische processen, Numerieke methoden

Biomedische wetenschappen:
Functional Molecuar Modelling

Algemeen:
Ondernemerschap, North-South

Keuzeopleidingsonderdelen

Stralingsprocessen in de sterrenkunde, Kwantummechanica van moleculen en polymeren, Studium generale, Fotonica, Materials on the nanoscale, Kernen en deeltjes, Computationele fysica, Gravitatie, Zachte materie, Project +

Keuzeopleidingsonderdelen TU Eindhoven

Signalen en systemen, Subatomaire fysica, Algemene relativiteitstheorie, Nanomaterials: Devices and Integration, Turbulentie, golven en instabiliteit


Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen die mogelijk nog in de loop van het academiejaar kunnen doorgevoerd worden. Het programma is definitief bij de start van de nieuwe inschrijvingen.