menu

Wiskunde


Wiskunde

Universiteit Hasselt - Knowledge in action

BACHELOR WISKUNDE: STUDIEPROGRAMMA


De programma’s wiskunde en fysica van het eerste jaar verschillen, maar je kunt na het eerste jaar nog vrij gemakkelijk overschakelen van wiskunde naar fysica of omgekeerd en je tekorten wegwerken.
* Afhankelijk van de programmering van het tweejaarlijks opleidingsonderdeel, telt de verbreding meer of minder SP zodat het geheel van het programma 60 SP bedraagt.

** Afhankelijk van de programmering van Logica en modeltheorie telt de optie Fundamentele wiskunde 13 tot 18 SP verplichte opleidingsonderdelen. De studenten vullen hun programma aan met 10 SP aan keuzeopleidingsonderdelen en met 5 tot 10 SP aan verbredingsopleidingsonderdelen.

De optie Biowiskunde telt 31 SP verplichte opleidingsonderdelen. De studenten vullen hun programma aan met 5 SP voor een keuze- of een verbredingsopleidingsonderdeel.

Afhankelijk van de programmering van Grafentheorie telt de optie Computationele wiskunde 24 tot 27 SP verplichte opleidingsonderdelen. De studenten vullen hun programma aan met een keuzeopleidingsonderdeel van 5 SP en verbredingsopleidingsonderdelen van 4 tot 7 SP.

Keuzevakken 

 • Topics in analyse en topologie
 • Topics in algebra
 • Numerieke methoden voor differentiaalvergelijkingen
 • Functionaalanalyse
 • Getaltheorie en kryptografie
 • Grafentheorie
 • Differentiaalmeetkunde 1 Krommen en oppervlakken
 • Logica en modeltheorie
 • Stochastisch modelleren van biologische processen
 • Topics in biostastiek, bioinformatica en epidemiologie
 • Partiële differentiaalvergelijkingen
 • Mathematisch modelleren en simuleren
 • Numerieke methoden voor differentiaalvergelijkingen

Verbredingsvakken 

 • Biologie van de cel
 • Van metabolisme tot syteembiologie
 • Genetica
 • Analytische mechanica
 • Elektrondynamica en relativiteit
 • Kwantummechanica 2
 • Hydrodynamica
 • Optica en golven
 • Thermodynamica
 • Inleiding tot de sterrenkunde en astrofysica
 • Relativiteit
 • Beeldverwerking
 • Programmeren
 • Imperatief programmeren 1
 • Noord-Zuid
 • Structuurchemie
 • Structuur en reactiviteit van organische verbindingen
 • Inleiding tot de biochemie
 • Engelstalige zomerschool
 • Operationeel onderzoek

Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen die mogelijk nog in de loop van het academiejaar kunnen doorgevoerd worden. Het programma is definitief bij de start van de nieuwe inschrijvingen.