menu

Mobiliteitswetenschappen


Mobiliteitswetenschappen

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

MOBILITEITSWETENSCHAPPEN STUDEREN

Tijdens je studie mobiliteitswetenschappen verdiep je je in de boeiende, complexe en steeds veranderende relatie tussen, mens (gedrag), maatschappij (beleid - omgeving/milieu) en modi (verplaatsingsmogelijkheden).

MOBILITEITSWETENSCHAPPEN IN DE PRAKTIJK

Heel specifiek word je opgeleid om:

  • mobiliteitsuitdagingen (bv. Hoe omgaan met energieschaarste?) te signaleren en hierin trends en ontwikkelingen op te sporen;
  • mobiliteitsvraagstukken (bv. Hoe een locatie bereikbaar houden?) te analyseren, onderzoeken en bespreekbaar te maken;
  • oplossingen en maatregelen te formuleren, in te voeren en de effecten ervan te evalueren en bij te sturen indien nodig;
  • over deze oplossingen en maatregelen te communiceren met zowel andere deskundigen (bv. ingenieurs, juristen, economen, psychologen, ...), betrokkenen (bv. buurtbewoners, doelgroepen) als de overheid (bv. beleidsmakers, politici).