EBV - een oorzaak bij het ontstaan van MS?

Kan besmetting met Epstein-Barr virus leiden tot multiple sclerose?

Amerikaanse onderzoekers beschrijven in een nieuwe studie hoe het afweersysteem van sommige
personen met beginnende Multiple Sclerose (MS) hevig reageert op cellen besmet met het Epstein-Barr
virus. Dit onderzoek is het laatste in een lange rij van studies die erop wijzen dat het virus mogelijk
betrokken is bij de ontwikkeling van MS. Maar hoe zit de vork precies in de steel? Zijn er nog andere
virussen gelinkt aan hersen- en zenuwaandoeningen. En zijn er dan in toekomst vaccins hiertegen
mogelijk? Professor Niels Helings (UHasselt), die onderzoek naar de link tussen het virus en MS doet,
geeft duiding in dit artikel (pdf, 220 KB)