Onderwijs

Hoofd En Boeken Hoofd En Boeken

Het platform Onderwijs (OWPF) richt zich op initiatieven ter versterking van het onderwijs. Er wordt nagegaan hoe de MS expertise van het centrum ingebed wordt in de reguliere opleidingen van de UHasselt (o.a. geneeskunde, biomedische wetenschappen, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie) en de opleidingen van PXL (verpleegkunde, ergotherapie, ..).

Daarnaast organiseert het OWPF bijkomende professionele opleidingen vanuit de expertise van het Universitair MS centrum (vb opleiding neurologie).

In dit platform zetelen vertegenwoordigers van de eerder genoemde opleidingen samen met o.a. paramedische diensthoofden van Noorderhart. Prof.dr. Peter Feys zit dit platform voor; dr. Ilse Lamers, een tweede regionale coördinator van het UMSC, ondersteunt hem bij de verdere uitwerking van het OWPF.

Een overzicht van ons aanbod vindt u hier