Onderzoek

Foto Onderzoek Foto Onderzoek

Het MS ziekteproces wordt vanuit diverse invalshoeken bestudeerd: immunologie, neurowetenschappen, voeding, beweging, klinische effectiviteit van medicatie, multi-disciplinaire revalidatie, biomerkers, … Deze projecten zijn ingebed in goede samenwerkingsverbanden binnen de UHasselt (vb Data sciences, mobile health), in Vlaanderen (FWO Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap MS) en via diverse internationale samenwerkingsverbanden (MS Data Alliance, RIMS, EURON, …). 

Daarnaast participeert de Noorderhart revalidatie & MS reeds geruime tijd in meerdere onderzoeks-projecten van de UHasselt, en organiseert het vaak nationale en internationale workshops samen met de universiteit. 

Professoren van UHasselt actief binnen het MS-onderzoek, de onderzoekscoördinator van het UMSC en 2 neurologen van Pelt vormen samen het onderzoeksplatform. Prof.dr. Tim Vanmierlo zit dit platform voor, ondersteund door één van de regionale coördinatoren van het UMSC, namelijk dr. Kim Pannemans. Onderzoekers binnen dit platform overleggen op regelmatige basis en adviseren de stuurgroep over de onderzoeksprojecten die prioritair worden uitgebouwd. Daarnaast bouwen zij de onderlinge wetenschappelijke samenwerking verder uit alsook de samenwerking met farmaceutische bedrijven en andere partners.


Hieronder vindt u een overzicht van alle betrokken professoren in het MS-onderzoek

Prof. dr. Jeroen Bogie

Lipide metabolisme
Proteïne acetylatie
Immuniteit
Fysiologie van gliale cellen
Auto- en neuroinflammatoire aandoeningen

jeroen.bogie@uhasselt.be

Prof. dr. Bieke Broux

Neuroinflammatie
Bloedhersenbarrière
Multiple sclerose
T-cellen
Flow Cytometrie

bieke.broux@uhasselt.be

Prof. dr. Peter Feys

Revalidatie
Cognitie
Vermoeidheid
Pijn
Beweging

peter.feys@uhasselt.be

Prof. dr. Niels Hellings

Neuroimmunologie
T-cellen
Data science
Veroudering
Herstel

niels.hellings@uhasselt.be

Prof. dr. Jerome Hendriks

Aangeboren immuniteit
Multiple sclerose
Neuroinflammatie
Remyelinisatie
Lipide metabolisme

jerome.hendriks@uhasselt.be

Prof. dr. Markus Kleinewietfeld

VIB Centrum - onderzoek naar ontstekingsmechanismen

markus.kleinewietfeld@uhasselt.be

Prof. dr. Bert Op't Eijnde

De fysiologie van bewegen
Contractiele eigenschappen van de spieren
Sportgeneeskunde
Bewegen is genezen
Preventieve geneeskunde

bert.opteijnde@uhasselt.be

Prof. dr. ir. Liesbet Peeters

Multiple Sclerose
Real-world data
Big data
Data science

liesbet.peeters@uhasselt.be

Prof. dr. Veronica Popescu

Neurologie
Demyelinisatie
Multiple Sclerose
MRI
Palliatieve zorgen

veronica.popescu@uhasselt.be

Prof. dr. Veerle Somers

Autoantilichamen
Biomerkers
cDNA faag display
B-cel profiel en functie
Reumatoïde artritis
Axiale spondyloartritis
Multiple sclerose
Ruggengraat letsel
Autisme

veerle.somers@uhasselt.be

Prof. dr. Piet Stinissen

Levenswetenschappen
Immunologie
Autoimmune aandoeningen
Multiple Sclerose
Translationeel onderzoek

piet.stinissen@uhasselt.be

Prof. dr. Tim Vanmierlo

Cognitie
Remyelinisatie
Fosfodiësterase
Multiple sclerose
Alzheimer

tim.vanmierlo@uhasselt.be

Prof. dr. Bart Van Wijmeersch

Neurologie
Neuro-immunologie
Neurorevalidatie
Multiple Sclerose
Klinisch onderzoek

bart.vanwijmeersch@uhasselt.be