Steun het UMSC

Kennen jullie het MS-Onderzoeksfonds? Hier een woordje uitleg!

Dankzij de inzet van vele onderzoekers over de hele wereld maar zeker ook binnen het UMSC zijn we de laatste jaren geëvolueerd naar vele nieuwe behandelingen die al bij heel wat personen met MS de aandoening min of meer kan stabiliseren. Ook leren we iedere dag bij wat betreft de onderliggende mechanismen van de aandoening. Maar we zijn er nog niet! Iedere dag werken we hard om die ontbrekende stukjes van de grote MS-puzzel te vinden.

Onderzoek doen is echter enorm duur. En ondanks de financieringskanalen van de overheid, de charcot stichting, de MS-research stichting, de MS-Liga en zoveel meer zijn er heel wat zaken die we niet kunnen financieren via deze klassieke wegen.

Een voorbeeld: we zijn zeer dankbaar dat we (bloed)stalen van personen met MS mogen ontvangen via de neurologen waar we mee samenwerken. Het isoleren van de witte bloedcellen uit deze stalen kost echter tijd en (veel) geld. Gemiddeld verwerken we zo een 150 stalen per jaar. Kostenplaatje? zo een 15.000 euro. Een ding is wel duidelijk: geen witte bloedcellen, geen verder onderzoek.
En zo zijn er nog heel wat projecten waarvoor we op zoek moeten gaan naar financiering.

Iedereen kan hier aan bijdragen via een storting aan het MS-Onderzoeksfonds (Universiteitsfonds Hasselt). Hebben we jou kunnen overtuigen of ken je instanties die op zoek zijn naar goede doelen? Geef gerust een seintje. Het UMSC zal u dankbaar zijn! Be part of it ;-).


Wilt u personen met MS en de onderzoekers een hart onder de riem steken? Steun dan het UMSC en dus ook het onderzoek naar MS steunen via een donatie op volgend rekeningnummer:


BE36 4532 5278 1181 (BIC-code KREDBEBB)

Gelieve bij overschrijving de volgende vermelding te doen: donatie MS Onderzoeksfonds

Dit bedrag komt volledig ten goede van het MS-onderzoek!

Giften vanaf 40 euro zijn 45% fiscaal aftrekbaar. Dus bijvoorbeeld een schenking van 100 euro kost jou dankzij het fiscale attest dan 55 euro

UHasselt bezorgt u één keer per jaar een fiscaal attest

Het UMSC is u oprecht dankbaar!