Limburg Clinical Research Center

Het academisch klinisch onderzoekscentrum van UHasselt, ZOL en Jessa dat bouwt aan een betere gezondheidszorg.

Het Limburg Clinical Research Center (LCRC) is een unieke samenwerking tussen UHasselt, het Jessa Ziekenhuis en Ziekenhuis Oost-Limburg. Door de brug te slaan tussen academisch onderzoek en de klinische praktijk willen we de gezondheidszorg verbeteren. Via patiëntgericht, medisch-wetenschappelijk onderzoek zoeken we innovatieve oplossingen voor noden uit de dagelijkse klinische praktijk. Als internationaal georiënteerd academisch-medisch kenniscentrum in Limburg wil het LCRC een belangrijke stimulans vormen voor topmedische zorg, academisch onderwijs en healthcare-innovatie in Limburg en Vlaanderen.

Medische clusters

Cardiologie


Hoe kunnen we de zorg voor hartpatiënten, zowel in het ziekenhuis als thuis, verbeteren? Hun onderzoek is onder meer gericht op het ontwikkelen van:

 • ondersteunende voorspellingsmethoden voor optimale hartklepchirurgie;
 • methoden om patiënten meer inzicht te geven in hun hartaandoening en de therapietrouw te verhogen;
 • een betere behandeling van hartfalen.

Oncologie​​


​Hoe kunnen we kankerpatiënten nog beter behandelen? En met welke innovaties kunnen we inspelen op de dagelijkse klinische noden van patiënten en specialisten op het terrein? In deze onderzoekscluster richt LCRC zich onder meer op:

 • het ontwikkelen van methoden om de neveneffecten van kankerbehandeling te verminderen (a.d.h.v. lasertherapie) en een beter inzicht te verwerven in de slaagkans van behandelingen (a.d.h.v. metabolomics);
 • het verder uitbouwen van het dataplatform oncologie dat gebruik maakt van Patient Reported Outcome Measures (PROMs) en klinische indicatoren om de kankerzorg te verbeteren;
 • biomerkeronderzoek.

Gynaecologie / fertiliteit


​Hoe kunnen we de zorg voor (hoogrisico)zwangeren en vrouwen met een kinderwens verbeteren? Die vragen sturen het onderzoek binnen deze cluster, met onder andere onderzoek naar:

 • strategieën en technieken om zwangerschapsaandoeningen zoals zwangerschapsvergiftiging vroegtijdig te voorspellen en beter op te volgen;
 • betere (en goedkopere) vruchtbaarheidsbehandelingen (Spermabank; low cost in-vitrofertilisatie (IVF)).

Infectieziekten


​Hoe kunnen we de zorg voor specifieke patiëntengroepen met infectieziekten verbeteren? En hoe kunnen we vanuit een immunologische en genetische benadering de algemene zorg voor patiënten met infectieziekten versterken? Het onderzoek binnen deze cluster is vooral gericht op:

 • het identificeren van factoren die bijdragen aan het ontstaan en de ernst van infectieuze ziekteprocessen zoals appendicitis;
 • het ontwikkelen van strategieën voor betere preventie, screening en behandeling van infectieziekten zoals hepatitis B en C.

Anesthesie / neurologie


Dit onderzoek vertrekt vanuit de expertise van clinici in het domein van de anesthesie, neurologie, intensieve zorgen en urgentiegeneeskunde. De onderzoekslijnen zijn voornamelijk gericht op:

 • onderzoek naar het voorspellen en beperken van neurologische schade aan de hand van innoverende meettechnieken, met inbegrip van het meten van kritische parameters tijdens reanimaties om de overlevingskansen van patiënten te verhogen;
 • een studie van de ‘outcome’ van patiënten na minimaal invasieve chirurgie en verbeteringsmogelijkheden.

Orthopedie


Via medisch-wetenschappelijk onderzoek wordt op zoek gegaan naar manieren om orthopedische behandelingen en revalidatietrajecten te optimaliseren. Daarbij wordt vooral gefocust op:
innovatieve chirurgie en bewegingstechnologie;

 • ​innovatieve chirurgie en bewegingstechnologie;
 • mHealth-toepassingen.

Naast deze medische clusters wil LCRC ook nieuwe onderzoeksinitiatieven vanuit andere medische domeinen stimuleren.


Wetenschappelijke platformen

Universitaire Biobank Limburg (UBiLim)

​​​
Een kwaliteitsvolle biobank is een onmisbare (en wettelijk verplichte) schakel in het klinisch en translationeel (bio)medisch onderzoek. Topmedisch-wetenschappelijk onderzoek begint immers altijd met kwalitatief en goed gedocumenteerd humaan lichaamsmateriaal. ​
Binnen UBiLim worden onder andere bloed-, beenmerg-, urinestalen en weefsels, samen met de gegevens over het ziektebeeld van patiënten, verzameld en bewaard voor onderzoek naar onder andere hematologische aandoeningen, multiple sclerose en reumatoïde artritis. Naast kwalitatieve bewaring van eigen patiëntenstalen, krijgen LCRC- (en andere) onderzoekers dankzij UBiLim toegang tot een unieke verzameling interessante patiëntenstalen én tot topexpertise over staalverwerking en -bewaring. Zo kunnen LCRC- (en andere) onderzoekers sneller met hun onderzoek van start gaan en winnen ze kostbare tijd.

UBiLim draagt kwaliteitsbewaking hoog in het vaandel. De Universitaire Biobank Limburg beantwoordt aan alle nationale en internationale standaarden en regelgeving. Bovendien participeert UBiLim in Belgische en Europese initiatieven rond biobanking.

University Biobank Limburg (UBiLim)

Mobile Health Unit (MHU) & Data Science

​​​​​
De Mobile Health Unit (MHU) groeide de voorbije jaren uit tot een succesvol en internationaal gerenommeerd expertiseplatform in mHealth.

De MHU verricht niet alleen academisch-wetenschappelijk onderzoek naar de medische, klinische en socio-economische meerwaarde van mHealth. We ondersteunen en begeleiden bedrijven ook bij hun mHealth-innovatietrajecten van bench to bedside.

​Innoveren in de gezondheidszorg is teamwerk. De MHU zet daarom fors in op community formation. We brengen zorgprofessionals, patiëntenverenigingen, industriële partners, start-ups/scale-ups, onderzoeksinstellingen en overheden samen om ervaringen, kennis en ideeën uit te wisselen. En we geven onze partners ook toegang tot onze klinische proeftuin, zodat ze hun mHealth-toepassingen kunnen uittesten en valideren bij patiënten in de klinische praktijk.

Om zorgprocessen duurzaam te verbeteren, heb je ook veel gezondheidsdata nodig. Van bij de start investeert de MHU ook in datasciences via het dataplatform “Dharma”. Dit platform vervult een sleutelrol in de ontwikkeling van mobiele opvolgingsstrategieën van diverse patiëntenpopulaties zoals hoogrisicozwangeren, heup- en kniepatiënten en chronische-pijnpatiënten.

Mobile Health Unit
Scientist En Microscope

Good Clinical Practice (GCP) Platform 


Bijna nergens anders in Europa zijn er zo veel klinische studies als in België. En dat betekent een gigantische meerwaarde voor het wetenschappelijk onderzoek én voor de patiënt die een versnelde toegang krijgt tot behandelingen die nog niet overal beschikbaar zijn. 

Maar de regelgeving waaraan die klinische studies worden onderworpen, wordt almaar strenger en complexer. Een sterke expertise in dit domein is dan ook cruciaal.

Zowel het Ziekenhuis Oost-Limburg als het Jessa Ziekenhuis heeft een eigen Clinical Trial Unit (CTU) die erkend is door het KCE Trials-programma, en die een hefboom kan zijn voor nieuwe onderzoeksprojecten en -financiering. Deze expertise wordt ook ingezet om de LCRC-onderzoeksprojecten uit te voeren volgens de geldende normen.

In de kijker

Jacqueline Bernheimprijs Sebastien Deferm Lcrc

LCRC-cardiologen in de prijzen

09 februari 2023
22 06 13 Schenking Likaf 30

Limburgs Kankerfonds investeert bijna 700.000 euro in kankeronderzoek UHasselt en Jessa Ziekenhuis

13 juni 2022
22 03 31 Mobile Health Unit 10 Jaar 33

10 jaar Mobile Health Unit: “telemonitoring niet meer weg te denken in de toekomstige gezondheidszorg”

31 maart 2022
Jessa Logo Wit

Jessa ziekenhuis - Campus Virga Jesse Stadsomvaart 11 - 3500 Hasselt

Uhasselt Liggend

UHasselt - Campus Diepenbeek Agoralaan Gebouw D - 3590 Diepenbeek

Zol Logo

Ziekenhuis Oost-Limburg - Campus Sint-Jan​ Synapspark 6 - 3600 Genk