Samenwerkingen

In de loop van de jaren verbreedde en verdiepte onze onderzoeksexpertise enorm, maar onze valorisatiegedrevenheid veranderde niet. EDM wil onderzoek verrichten dat impact creëert tot ver buiten de universiteitsmuren. En daarbij bundelen we ook graag - en vaak - de krachten met partners uit andere disciplines, organisaties en bedrijven.

Ons aanbod voor bedrijven en organisaties

  • Onderzoekssamenwerking in toegepaste onderzoeksprojecten, met mogelijke financiering via VLAIO, FWO, EFRO, Horizon Europe
  • 1-op-1 dienstverlening waarbij uw vraag wordt onderzocht
  • Technologietransfer via licentiëring van onderzoeksresultaten
Mieke lacht haar tanden bloot

De brug slaan tussen academisch onderzoek en industriële praktijk

Ik startte mijn carrière als onderzoekster bij EDM, maar mijn grootste fascinatie lag altijd al bij de vraag: Hoe kan dat academische onderzoek in de industriële praktijk het verschil maken? Als IOF/business development manager ben ik een brugfiguur tussen de academische wereld en externe partners, het eerste aanspreekpunt waar externe bedrijven en organisaties kunnen komen aankloppen om eventuele samenwerkingsopportuniteiten op te sporen. Ook met UHasselt Tech Transfer Office sta ik in continue verbinding.

Van onderzoek naar innovatie

Binnen EDM ontwikkelen we heel wat onderzoeksresultaten met een enorm valorisatiepotentieel. Hoe kunnen we dat onderzoek naar de praktijk brengen? Naar sectoren, bedrijven en organisaties waar onze inzichten écht een verschil kunnen maken? Die vraag staat centraal in alles wat ik doe.

De brug slaan tussen het EDM-onderzoek en de industriële praktijk: dat is een oefening die al start vóór we aan ons onderzoek beginnen. Welke vragen en noden zijn relevant voor de industrie? Voor welke uitdagingen zoeken ze heel concrete oplossingen? Waar kunnen we hen helpen groeien en professionaliseren bij hun digitaliseringsbeweging? Die gesprekken voeren we al met potentiële partners nog vooraleer we projectaanvragen voor strategisch basisonderzoek en toegepast onderzoek uitschrijven. De noden van de industrie zijn voor ons altijd het kompas dat de richting uittekent voor onze onderzoeksactiviteiten.

Europese en lokale projecten

Als IOF-manager spendeer ik veel tijd aan het schrijven van lokale en Europese projectaanvragen. Ik breng de partners samen en focus in mijn deel van de aanvraag vooral op de economische relevantie van ons onderzoek voor de industrie. Het juridische contractontwerp stem ik af met de experten van UHasselt Tech Transfer Office.

De voorbije jaren nam EDM deel aan 7 grootschalige Europese projecten, goed voor een totaal projectvolume van meer dan 2,5 miljoen euro. Dat is best impressionant. En daarmee is onze ambitie nog lang niet bereikt, we blijven mikken we op participatie in nieuwe EU-projecten.

Flanders Make

Sinds 2018 maken we deel uit van Flanders Make en daar zijn we - ook op vlak van valorisatiepotentieel - enorm blij mee. We merkten dat de maakindustrie heel wat baat kan hebben aan varianten van ons ons onderzoek en participeren intensief in dit Strategische Onderzoekscentrum (SOC). Dat betekent dat we onszelf continu de vraag stellen op welke manier we de technologie die we binnen EDM al ontwikkelden voor andere toepassingsgebieden relevant kunnen maken voor de maakindustrie, en dat we ook in functie van de noden in de maakindustrie weer heel nieuwe onderzoeksprojecten aangaan.

Hoewel we nog maar sinds 2018 een core labo zijn van Flanders Make, hebben we op dit moment (eind 2021) al vijf ICON projecten en drie SBO projecten geworven. Het totale projectvolume van > 3 miljoen euro bewijst dat we in die digitaliseringsgolf voor de maakindustrie een relevante bijdrage kunnen leveren. In 2020 hebben we zelfs samen met Flanders Make een licentieovereenkomst afgesloten met een technologiebedrijf voor het gebruik van een van onze onderzoeksresultaten voor de maakindustrie.

De maakindustrie is voor ons een relatief nieuw domein, maar het is ongemeen boeiend om in die nieuwe setting weer interessante opportuniteiten en uitdagingen aan te gaan. We zijn ervan overtuigd dat onze onderzoeksexpertise een meerwaarde kan betekenen voor deze sector, en gaan die uitdaging bijzonder enthousiast aan.

Spin-off, licentie of patent?

Betekent onze participatie in Flanders Make dat we voortaan alleen nog onderzoek verrichten naar toepassingen in de maakindustrie? Absoluut niet, al ligt daar op dit moment natuurlijk wel het zwaartepunt. Het onderzoek dat wij verrichten kan relevant zijn voor heel uiteenlopende sectoren en toepassingsgebieden. Als we met ons onderzoek vindingen doen die ook voor andere sectoren relevant kunnen zijn, gaan we altijd in detail na hoe we die onderzoeksresultaten het best naar de markt kunnen brengen. Richten we een spin-off op? Zoeken we bedrijven om mee samen te werken? Kiezen we voor een licentie-formule of vragen we beter een patent aan? Samen met UHasselt Tech Transfer Office gaan we steeds op zoek naar een oplossing op maat.

EDM heeft een enorm sterke traditie in spin-offcreatie. Ons onderzoeksinstituut startte sinds haar oprichting niet minder dan negen spin-offs op: dat is een veelvoud van de spin-offs die de andere UHasselt-onderzoeksgroepen oprichtten. De volgende vijf jaar willen we graag nog minimum één nieuwe spin-off creëren om onze onderzoeksresultaten naar de markt te brengen. In samenwerking met imo-imomec loopt er op dit moment al een initiatief voor het opzetten van een spin-off rond silicon devices.

We volgen al onze onderzoeksresultaten met valorisatiepotentieel intensief op en spreken daarbij alle beschikbare kaders aan om deze resultaten dichter bij de markt te brengen. De afgelopen jaren voerde EDM diverse IOF projecten uit, zetten we een VLAIO proeftuin Industrie 4.0 op poten - waarbij we kleine en grote bedrijven adviseren en ondersteunen rond de inzet van augmented en virtual reality -, deden we verschillende patent-aanvragen en een groot aantal meldingen van uitvindingen bij UHasselt Tech Transfer Office. Die cijfers bewijzen onze drive om ons onderzoek zo veel mogelijk te valoriseren.

Ook qua licentieformules beweegt er bij EDM veel. We sloten niet alleen licentie-overeenkomsten met spin-offbedrijven, maar ook met externe bedrijven en organisaties.

Eerste hulp bij valorisatie

Welke strategie we kiezen om onze onderzoeksresultaten te valoriseren, verschilt van project tot project. Dat is echt maatwerk. Belangrijk is wel die focus op valorisatie en de doorgedreven inzet om met onze onderzoeksresultaten impact te creëren tot ver buiten de universiteitsmuren.

~ Business development manager dr. Mieke Haesen

Mieke Haesen

Functie
Business Development Manager

Steven Palmaers

Functie
Valorisatie Manager