Flanders Make

In 2018 werd EDM een kernlabo van Flanders Make. Binnen dat strategische onderzoekscentrum zetten we onze expertise in de eerste plaats in om de maakindustrie te helpen innoveren. Maar met onze informatica-expertise helpen we ook graag andere sectoren groeien.

Sonia zit trots tussen de machines, leunend op een robotarm

De maakindustrie helpen innoveren en versterken

De tijd van massaproductie ligt ver achter ons. Maatwerk wordt steeds meer de standaard in de maakindustrie. En dat creëert ongelooflijke opportuniteiten om de productie - ondanks onze hoge loonkosten - opnieuw naar Vlaanderen te halen. Tenminste als onze bedrijven snel genoeg innoveren. Met gericht toegepast onderzoek in vier domeinen wil Flanders Make daartoe bijdragen.

Flanders Make is een strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie. Met heel concreet toegepast wetenschappelijk onderzoek slaan we de brug tussen het academische onderzoek en de noden van de industrie. Daarbij focussen we op vier sleutelcompetenties: de twee technologieclusters Decision & Control en Design & Optimalisation ontwikkelen nieuwe technologieën en tools om twee applicatiegerichte clusters - Motion Products en Flexible Assembly - te ondersteunen. EDM maakt sinds 2018 deel uit van de cluster Flexible Assembly.

Uniek in Europa

Flexible Assembly is relatief nieuw binnen Flanders Make en kwam er op uitdrukkelijke vraag van de bedrijven zelf. Waar elk groot bedrijf op dit moment al wel een eigen R&D-afdeling heeft rond productinnovatie, gebeurt er veel minder op vlak van procesinnovatie. Zelfs binnen Europa is die focus op het proces tamelijk uniek.

De maakindustrie is in volle evolutie: de hoogdagen van de massaproductie liggen al lang achter ons. De productie evolueert naar steeds kleinere series met een kortere levensduur van vele varianten. Daardoor moet ook het productieproces anders en flexibeler georganiseerd worden. Maar hoe stuur je zo'n assemblage-afdeling-in-continue-verandering goed aan? En hoe zorg je ervoor dat je het productieproces effectief flexibeler kan maken zonder de productiekost te verhogen? Op dat terrein kan er nog veel geïnnoveerd worden.

Op vraag van de industrie

Binnen de cluster Flexible Assembly bundelen vier academische labo's en ons eigen Flanders Make-productielabo de krachten. Het onderzoek start meestal met een concrete vraag vanuit de industrie. Het basisonderzoek gebeurt vooral in de academische labo's. Iedere partner draagt vanuit zijn eigen specifieke expertise een puzzelstukje bij tot de grotere oplossing. In het Flanders Make-labo brengen we al die inzichten dan samen en bouwen we letterlijk een volledige assemblagelijn waar we heel flexibel nieuwe oplossingen kunnen uittesten.

Ik ben ontzettend blij dat EDM is toegetreden tot deze applicatiecluster, want hun expertise rond Intelligible Interactive Systems, Augmented and Virtual Reality en Networked and Secured Systems was voor ons tot voor kort de ontbrekende schakel. Op die terreinen beschikt EDM echt over unieke onderzoeksexpertise die relevant is voor heel uiteenlopende innovatieve oplossingen voor de maakindustrie. Het is niet toevallig dat het UHasselt-onderzoekscentrum op zo'n korte termijn al zo'n impressionante track record kan voorleggen: het aantal projecten waarin hun expertise het verschil maakt, is enorm.

Werkinstructies up-to-date houden

In het OperatorKnowledge-project zochten we samen naar een manier om werkinstructies in een flexibele assemblage-productielijn op een dynamische manier te maken en up-to-date te houden. Dat is voor bedrijven vandaag nog een gigantische uitdaging.

In dit project onderzochten we enerzijds hoe we vanuit een CAD-omgeving, vertrekkende van een 3D-tekening, via artificiële intelligentie automatisch een assemblage-volgorde kunnen destilleren. Anderzijds vertaalden we een aantal korte taken in kleine, modulaire werkinstructies. Daarbij zorgden we er ook voor dat de werknemers zelf precies die afbeeldingen kunnen selecteren en bewaren die voor hen persoonlijk het duidelijkste zijn. Bij dat beeld kunnen ze bovendien zelf extra opmerkingen formuleren. Zo genereert en optimaliseert het systeem continu instructies op maat.

Digitale fabriek

We gaan ervan uit dat elke moderne fabriek in de toekomst - naast de effectieve productielijnen in de fabriek - ook een soort van digitale fabriek zal hebben. En die digitale fabriek zal veel méér zijn dan een databank van digitale modellen en tekeningen. Het wordt een plek waar analyses en simulaties eerst digitaal kunnen uitgetest en geoptimaliseerd worden voor ze effectief in productie komen. Zo hopen we het productieproces straks al te kunnen optimaliseren vooraleer de echte productie start. Bij dat soort innovaties hebben onze bedrijven veel te winnen.

Om zo'n flexibele assemblage-ontwikkelingen op hoog niveau te kunnen uittekenen en optimaliseren, is de expertise van EDM cruciaal. De EDM-onderzoekers zorgen voor de visuele representatie in een virtual reality-omgeving, en ze vertalen hun inzichten rond Human-Computer Interaction en Networked and Secured Systems in gebruiksvriendelijke en intuïtieve interfaces. Samen met de andere partners leggen we de puzzel en ontwikkelen we innovatieve technieken. Met die wetenschappelijk onderbouwde nieuwe technieken geven we onze bedrijven in de maakindustrie meer slagkracht om hun concurrentiepositie te versterken.

~ Voormalig Clustermanager Flexible Assembly Flanders Make Sonia Vanderlinden

Meer info: www.flandersmake.be

Maarten Wijnants

Functie
Core Lab Manager