Project R-6640

Title

Ministrieel besluit houdende toekenning van een subsidie voor de Industriële Onderzoeksfondsen van de associaties in de Vlaamse Gemeenschap voor het werkingsjaar 2015

Abstract

Period of project

01 January 2015 - 31 December 2015