Project R-7795

Title

Overeenkomst betreffende de cofinanciering van grote rekencapaciteit aan de Universiteit Hasselt en de Associatie Universiteit Hogescholen Limburg

Abstract

Period of project

01 January 2017 - 31 December 2017