Wat is de optimale barrière voor de verpakking van mijn levensmiddel?

Oververpakken versus onderverpakken

Looptijd: okt. 2015- sept. 2019

Onderzoekspartners: LFMFP (UGENT), nutriFOODchem (UGent), CPMT (UGent), LLT (KULeuven), BVI, MPR&S (voorheen het VerpakkingsCentrum) (UHasselt)

"OptiBarrier" is een VIS-traject dat gestart is op 1 oktober 2015. Een VIS-traject is een IWT-gesubsidieerd Vlaams Innovatie Samenwerkingsverband dat als doel heeft om de concrete uitdagingen van een collectief van bedrijven door middel van innovatie te beantwoorden. Een VIS-traject richt zich in hoofdzaak op Vlaamse bedrijven, maar staat ook open voor bedrijven buiten Vlaanderen. OptiBarrier bestaat uit drie concrete onderzoeksprojecten rond het centrale vraagstuk: Oververpakken vs. Onderverpakken, ondersteund door een uitgebreide projectoverspannende disseminatie- en een implementatie-pijler.

Aanvraag VIS-traject: lees meer.

Contact: dimitri.adons@uhasselt.be

Contact

Prof. dr. Roos Peeters

Roos Peeters 02
Locatie

Wetenschapspark 27, 3590 België

Functie
Gewoon Hoogleraar