Onderzoek

Goed academisch onderzoek is het draagvlak voor goed academisch onderwijs en is een belangrijke schakel in de innovatieketen.

Onderzoek Header2 Onderzoek Header2
academisch personeel in 2020
doctoraatsstudenten in 2020
peer-reviewed publicaties in 2020
top 50 THE Young Universities Ranking

Onze onderzoeksinstituten

BIOMED verricht multidisciplinair onderzoek in drie belangrijke ziektedomeinen: immunologie, neurowetenschappen en cardiovasculaire aandoeningen en wil wetenschappelijke ontdekkingen vertalen naar toepassingen die bijdragen tot een gezonde samenleving, in lijn met de civic ambitie van de Universiteit Hasselt.
CMK-onderzoek richt zich op milieu-uitdagingen met een hoge maatschappelijke urgentie die de grenzen van specifieke disciplines overschrijden, zoals bijvoorbeeld lucht- en bodemverontreiniging en de bijbehorende gezondheidseffecten, verlies aan biodiversiteit en wereldwijde klimaatverandering.
DSI brengt data wetenschappers uit verschillende disciplines samen om concepten, methoden en software voor data contextualisatie, data extractie, integratie, analyse, modellering, interpretatie en het delen van data te vernieuwen. Samen met onze partners in de gezondheids-, milieu, logistieke en andere sectoren passen we onze methoden en software toe op belangrijke maatschappelijke uitdagingen, steeds met een 'open science' aanpak.
Imo-imomec brengt chemici, fysici en ingenieurs samen om multidisciplinair materiaalonderzoek uit te voeren. Dit met een focus op geavanceerde materiaalsystemen voor een duurzame en gezonde samenleving. Onze kerndomeinen: energieconversie, energieopslag, duurzame materialen, sensoren & materialen voor gezondheidszorg en kwantumtechnologieën.

Onze onderzoekscentra

Het onderzoek van het Expertisecentrum voor Digitale Media focust op verschillende kerncompetenties: Visual Computing, Networked & Secure Systems, Intelligible Interactive Systems, Computational Science, Computational Design & Fabrication and Data Intelligence & Computation. EDM is actief in het volledige spectrum van het onderzoeks-continuüm: van fundamenteel tot basis- en toegepast onderzoek, alsook contractonderzoek.
Het Limburg Clinical Research Center (LCRC) is een unieke samenwerking tussen UHasselt, het Jessa Ziekenhuis en Ziekenhuis Oost-Limburg. Door de brug te slaan tussen academisch onderzoek en de klinische praktijk willen we de gezondheidszorg verbeteren. Als internationaal georiënteerd academisch-medisch kenniscentrum in Limburg wil het LCRC een belangrijke stimulans vormen voor topmedische zorg, academisch onderwijs en healthcare-innovatie in Limburg en Vlaanderen.
Bij IMOB geven we vorm aan de mobiliteit van de toekomst door wetenschappelijk onderbouwde oplossingen aan te reiken voor de grote uitdagingen waarmee de maatschappij en de industrie geconfronteerd worden.