docent (tenure track) / hoofddocent / hoogleraar AI Methods & Applications

Over de functie

Onderwijsopdracht

Je verzorgt kwaliteitsvol onderwijs, voornamelijk te situeren in de bachelor en de master Informatica en Industriële Ingenieurswetenschappen (specialisatie informatica). Daarnaast zal je, in het kader van continue evolutie van het curriculum, nieuwe opleidingsonderdelen ontwikkelen die de studenten vertrouwd maken met de hedendaagse evoluties in het ontwerpen, realiseren, verifiëren en valideren van AI methodes en applicaties.
Je geeft mee vorm aan de verdere concretisering van de opleiding Informatica en het bijhorende schakelprogramma. Je versterkt het masterprofiel Artificiële Intelligentie en werkt, in samenspraak met het onderwijsmanagementteam (OMT), specifieke opleidingsonderdelen uit die studenten opleiden in het bouwen van AI-gecentreerde oplossingen.

Onderzoeksopdracht

Jouw technisch-wetenschappelijk onderzoek legt zich toe op het ontwerpen, realiseren, verifiëren en valideren van AI methodes en applicaties. Het onderzoek situeert zich in het ontwerpen, de ontwikkeling, de optimalisatie en de validatie van AI methodes om deze op een betrouwbare, bruikbare, verantwoordelijke en veilige manier te kunnen inzetten in de echte wereld. Je doet dit vanuit een sterke software-technische en programmatorische achtergrond. Je publiceert hierover in de top-tijdschriften (e.g. ACM, IEEE) en op de top-conferenties uit het veld. Je focust hierbij op impact en streeft naar inzetbare oplossingen en samenwerking met het werkveld.
Ervaring in diverse projectkaders, projectwerving en projectmanagement binnen het domein van de toegepaste informatica strekt tot aanbeveling. Meer specifiek het toepassen van AI methodes binnen, o.a. de applicatiedomeinen maakindustrie, media & design, data- en netwerkbeveiliging, visual computing, mens-machine interactie en/of gezondheid is relevant.

Over ons

Het Expertisecentrum voor Digitale Media (EDM, www.uhasselt.be/edm) verricht al meer dan 25 jaar (vooral) softwaregericht onderzoek in de informatica. Het EDM werkt volgens het “Combining Applied and Basic Research” (ABC) principe, waarbij wordt gestreefd naar fundamentele vernieuwingen die snel hun weg naar de gemeenschap en eindgebruikers vinden. Deze visie heeft o.a. geresulteerd in structurele samenwerking met de Vlaamse strategische onderzoekscentra iMinds/imec en Flanders Make.

Het onderzoekscentrum EDM biedt onderzoekers een stimulerende, aangename en goed bereikbare werkomgeving waarin teamwork en wellbeing een belangrijke plaats innemen. Onderzoekers krijgen de mogelijkheden om de nieuwste technologieën te bestuderen en te werken met state-of-the-art apparatuur, ter ondersteuning van het onderzoek.

Over jou

 • Je behaalde een doctoraat in de wetenschappen (informatica) of in de ingenieurswetenschappen (computerwetenschappen) (of gelijkwaardig)
 • Je hebt bij grote voorkeur ervaring in het academisch onderwijs en kan studenten enthousiasmeren. Ervaring in het onderwijzen van technisch-wetenschappelijke cursussen en andere topics zoals hierboven beschreven is een belangrijk pluspunt.
 • Je beschikt over een sterk onderzoeksdossier in het vakgebied met publicaties op toonaangevende fora binnen het vakgebied. Een track record in de eerder vermelde subdomeinen is een pluspunt, evenals ervaring met externe projectwerving.
 • Je beschikt over een sterke gedrevenheid voor het uitvoeren van hoogkwalitatief en baanbrekend toegepast technisch-wetenschappelijk onderzoek.
 • Je bent in staat om wetenschappelijke methoden en resultaten naar praktische toepassingen te vertalen. Ervaring met industrieel onderzoek is een pluspunt.
 • Je hebt aantoonbare ervaring in het opzetten van interne en externe samenwerkingen.
 • Je bent collegiaal, toont organisatiebetrokkenheid en werkt mee aan de doelstellingen van de universiteit.
 • Je bent vlot in schriftelijke en mondelinge communicatie in het Engels.
 • Je bent stressbestendig.
 • Het Nederlands is de bestuurstaal van de Universiteit Hasselt. Indien je bij aanstelling het Nederlands niet voldoende beheerst (ERK-niveau B2), dan verwachten we dat je het vereiste niveau bereikt uiterlijk 5 jaar na aanstelling of uiterlijk op het moment van benoeming (gebruikelijk na een stageperiode van 3 jaar voor ZAP). We bieden je hiervoor de nodige taalondersteuning. Als je een onderwijsopdracht opneemt als coördinerend verantwoordelijke dien je de onderwijstaal te beheersen op ERK-niveau C1. Ook hiervoor bieden wij je de nodige taalondersteuning.

Ons aanbod

We bieden:
 • ofwel een aanstelling in de graad van docent, in tijdelijk dienstverband in het tenure track stelsel voor een duur van vijf jaar. Deze periode mondt uit in een onmiddellijke vaste benoeming in de graad van hoofddocent, als het universiteitsbestuur de prestaties van betrokkene gunstig beoordeelt op basis van vooraf gestelde en bekend gemaakte beoordelingscriteria;
 • ofwel een voltijds ambt in de graad van docent of hoger, die in principe aanleiding geeft tot een benoeming in vast verband. Het universiteitsbestuur kan, in geval van een eerste benoeming tot lid van het ZAP, overgaan tot een aanstelling in tijdelijk dienstverband voor een duur van ten hoogste drie jaar. Deze periode mondt uit in een vaste benoeming indien het universiteitsbestuur de prestaties van betrokkene gunstig beoordeelt.

Solliciteer voor deze functie

De selectieprocedure bestaat uit een voorselectie op sollicitatiedossier, een kennismakingsinterview, een diepte-interview (met opdracht) en een assessment. Indien nodig, kan na de voorselectie nog een selectieproef worden afgenomen.
Tijdens het diepte-interview wordt een korte proefles (20 min) gevraagd, evenals een toelichting van je visie op wetenschappelijk onderzoek.

Solliciteer nu
Solliciteren t.e.m. 03.10.2022

Vragen over deze vacature?

Voor inhoudelijke vragen, stuur een e-mail naar wim.lamotte@uhasselt.be of kris.luyten@uhasselt.be of frank.vanreeth@uhasselt.be. Voor vragen over de selectieprocedure, mail je naar jobs@uhasselt.be.


Prof. dr. Wim LAMOTTE

Functie
Gewoon Hoogleraar
Telefoon
+3211268423

Prof. dr. Kris LUYTEN

Functie
Gewoon Hoogleraar
Telefoon
+3211268442

Prof. dr. Frank VAN REETH

Functie
Gewoon Hoogleraar
Telefoon
+3211268402