Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoeksfinanciering

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

FINANCIERINGSNIVEAUS

Wie financiert?

Welke instanties voorzien financiering voor onderzoek?
Zowel intern binnen de universiteit als op Vlaams, nationaal en Europees niveau wordt bijgedragen aan onderzoeksfinanciering.


De Vlaamse universiteiten beschikken zelf over een budget om het intern onderzoek te organiseren en te sturen volgens de eigen beleidslijnen. Het is de dienst Onderzoekscoördinatie die dit Bijzonder Onderzoeksfonds, kortweg BOF, beheert. De evaluatie en toewijzing van BOF-middelen gebeurt op advies van de Onderzoeksraad van de UHasselt.

Daarnaast beschikt de universiteit ook over het Industrieel Onderzoeksfonds of IOF. De middelen worden net als bij het BOF gevoed door de Vlaamse overheid. Doel van het IOF is het valoriseren van kennis in de vorm van maatschappelijke en/of industriële toepassingen. Het beheer is in handen van de IOF-raad.

Via verschillende fondsen en instituten wil Vlaanderen de excellentie van het fundamenteel onderzoek versterken, evenals de capaciteit tot creatief en innoverend ondernemen. Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) is de belangrijkste financierder van fundamenteel en strategisch wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen (vlaio) ondersteunt toegepast onderzoek en onderzoek in samenwerking met de industrie.

 

 

Op federaal niveau is  de ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek georganiseerd binnen het Federaal Wetenschapsbeleid BELSPO. Belspo staat in voor de coördinatie van het federaal wetenschapsbeleid en biedt jaarlijks verschillende individuele onderzoeksbeurzen aan. Daarnaast financiert het multidisciplinaire onderzoekssamenwerking over de gemeenschaps- en gewestgrenzen heen via het BRAIN-programma.

 

 

 

 

Ook Europa investeert in onderzoek. Sinds 2014 groepeert de Europese Unie het grootste deel van haar onderzoeksfinanciering binnen het programma Horizon2020, de opvolger van het zevende kaderprogramma (FP7). Hiermee wil Europa zich verder ontwikkelen als competitieve en dynamische kenniseconomie en haar concurrentievermogen vergroten. De verschillende financieringsprogramma’s en –oproepen zijn gegroepeerd in drie pijlers: ‘Excellent Science’, ‘Industrial Leadership’ en ‘Societal Challenges’.

Naast deze vier niveaus van onderzoeksfinanciering, bestaan er ook nog andere financieringsmogelijkheden. Zo bieden binnen- en buitenlandse stichtingen, universiteiten, bedrijven, organisaties en onderzoeksinstellingen zelf ook ad-hoc financiering aan. De dienst Onderzoekscoördinatie brengt UHasselt onderzoekers via email en via de website graag op de hoogte van deze doorgaans minder bekende initiatieven.