Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoeksfinanciering

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

FINANCIERINGSTYPES

Wat kan gefinancierd worden?

Onderzoeksfinanciering kan diverse vormen aannemen. Er zijn programma’s voorhanden om onderzoekers zelf mee te financieren, om projecten en netwerken op touw te zetten of om studieverblijven of verplaatsingskosten mee te dekken. Daarnaast bestaat er financiering voor de organisatie van congressen en lezingen en in de vorm van prijzen.Beurzen en mandaten

Wanneer je persoonsfinanciering aanvraagt, is dit meestal in de vorm van een mandaat of een beurs. Je bent dan aan de universiteit verbonden met een beurs- of een mandaatstatuut, dus als bursaal (scholarship) of als mandaatassistent (fellowship).

Wat is nu precies het verschil?
Voor de universiteit zijn er een aantal administratieve en financiële verschillen. De doctorandus zelf zal weinig praktische verschillen ervaren; de arbeidsvoorwaarden zijn zo goed als identiek. Wat wel varieert, is onder andere de duur van de aanstelling. Een doctoraatsbursaal is maximum vier jaar in dienst. Een mandaat daarentegen duurt zes jaar. Daarnaast neemt een bursaal een minimaal aantal onderwijs- of dienstverleningstaken op zich, terwijl een mandaatassistent deze wel opgelegd krijgt. Voorwaarde daarbij is dat maximum 50 procent van de arbeidstijd vrij is voor het werken aan de doctoraatsthesis.

Meer informatie?
Meer informatie over de aanstellingstypes en de precieze financiële, fiscale, administratieve en mogelijke andere implicaties, kan je verkrijgen bij de personeelsdienst van de Universiteit Hasselt. 

Mandaat- en beursfinanciering Type
BOF Doctoraatsfonds PhD
FWO Predoctoraal mandaat PhD
FWO postdoctoraal mandaat Postdoc
FWO Doctoraatsbeurs strategisch basisonderzoek PhD
VLAIO Baekeland mandaat PhD
VLAIO Innovatiemandaat Postdoc


 


Onderzoeksprojecten

Onderzoekers kunnen projectfinanciering aanvragen om werkings-, uitrustings- en personeelskredieten te krijgen voor het uitvoeren van een onderzoeksproject. Deze financiering heeft een duur van meestal vier jaar en wordt ter beschikking gesteld aan de onderzoeksgroep die de projectfinanciering aanvraagt. 

Projectfinanciering
FWO Onderzoeksproject
FWO Krediet aan navorser
FWO Projecten Strategisch basisonderzoek
FWO Toegepast biomedisch onderzoek
VLAIO TETRA
VLAIO Landbouwtrajecten
BOF Nieuwe Initiatieven
BELSPO BRAIN
BELSPO IUAP
H2020

 

  


Onderzoeksnetwerken

Het bundelen van kennis en expertise in onderzoeksdomeinen kan leiden tot nieuwe inzichten en ideeën en kan ook de (inter)nationale uitstraling van het onderzoek vergroten. Er zijn verschillende programma's specifiek gericht op het stimuleren van wetenschappelijke samenwerking met andere partners. Deze andere partners kunnen nationale of internationale onderzoekers zijn. De kredieten dekken meestal kosten voor netwerkactiviteiten (conferenties en seminaries, publicaties, gezamenlijke workshops,...).

Programma
FWO Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap (WOG)
FWO Internationale Coördinatie-actie (ICA)
COST
Innovative Training Networks