Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoeksfinanciering

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

MIJN ONDERZOEK FINANCIEREN

Als je plannen hebt om een doctoraat, onderzoeksproject, buitenlands verblijf,… aan te vatten, is een van de eerste stappen op zoek gaan naar de juiste financiering.
De dienst Onderzoekscoördinatie maakt je graag wegwijs in de verschillende financieringsmogelijkheden.

Financieringsniveaus - Wie voorziet in onderzoeksfinanciering?
Grosso modo zijn er een vijftal niveaus te onderscheiden die bijdragen aan financiering voor wetenschappelijk onderzoek: UHasselt, Vlaanderen, België, Europa, andere.

Financieringstypes - Wat kan precies gefinancierd worden?
Onderzoeksmiddelen kunnen ingezet worden om onderzoekers zelf mee te financieren of om projecten mee uit te bouwen. Daarnaast kunnen onderzoekers middelen aanvragen om mobiliteit te financieren of om congressen, conferenties mee op te zetten.

Financierders en financieringsprogramma’s - Welke financieringskanalen zijn er?
De verschillende financieringskanalen stellen hun middelen ter beschikking verspreid over een aantal programma's. De meeste gekende Vlaamse kanalen voor onderzoeksfinanciering, zijn het FWO en het IWT.