Project R-7867

Title

Ministerieel besluit houdende toekenning van een subsidie aan de interfaceactiviteiten van de 5 associaties in de Vlaamse Gemeenschap voor het werkingsjaar 2017

Abstract

Period of project

01 January 2017 - 31 December 2017