Project R-7868

Title

Ministerieel besluit houdende toekenning van een subsidie aan de interfaceactiviteiten van de associaties voor het werkingsjaar 2016

Abstract

Period of project

01 January 2016 - 31 December 2016